Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000443

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT'İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54'ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000443

Öz

Bu araştırma başlangıçta her grupta 24 civciv olmak üzere 96 adet etlik erkek
civcivle (NICHOLS-LOHMANN) 4 grup halinde yürütülmüştür. Birinci ve ikinci grup
rasyonlarında 20 p. p. m. Mn, üçüncü ve dördüncü grup rasyonlarında ise 60 p. p. m. Mn
bulunmaktadır. Ayrıca ikinci ve dördüncü grup rasyonlarına % 0,2 oranında EDTA katılmıştır. Birinci ve üçüncü gruplardan elde edilen sonuçlar bunlara göre değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar:
i, Civciderde Büyüme: ik!nci gruptaki civcivlerin büyümeleri birinci gruptakilere
nazaran 4 üncü haftada istatistik bakımından önemli (P < 0,05) beşinci ve altıncı haftalarda ise istatistik bakımından çok önemli (P < 0,02) bulunmuştbr. Dörtüncü grub
rasyonuna %0,2 oranında EDTA katılmasının büyüme üzcrine olumlu bir etki yapmadığı görülmüştür.
2. Rasyondaki Mn Miktarı tıe EDT A'in Perozis'e Etkisi: 20 p. p. m. Mn bulunan
rasyonla beslenen i nci grup ci"eivleri arasında perozis oranı %41,7 olduğu halhe aynı
rasyana %0,2 EDTA katılarak bcslenen 2 nçi grup civci"lerde perozis nisbeti %8'3'e
düşmüştür.
Kuruluşunda 60 p. p. m. Mn bulunan resyonla beslenen 3 ncü gruptaki civcivlerde peroziş oranı %9, i olup aynı resyona %0,2 EDTAkatılarak beslenen 4 ncü grup
civcivlerde hiç perozis olayı görülmemiştir.
Mangenezce fakir rasyonlarla beslenen civcivlerde büyüme yavaşlamakta vc civcivıcı' arasında perozis olayları fazla görülmektedir. Rasyana EDTA katıldığı zaman büyümc hızı artmakta ve perozis olayları önemli dcreccde azalmış bulunmaktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut Akkılıç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Akkılıç, M. (1971). ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000443
AMA Akkılıç M. ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000443
Chicago Akkılıç, Mahmut. “ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000443.
EndNote Akkılıç M (01 Ocak 1971) ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 02
IEEE M. Akkılıç, “ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 02, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000443.
ISNAD Akkılıç, Mahmut. “ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000443.
JAMA Akkılıç M. ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000443.
MLA Akkılıç, Mahmut. “ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 02, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000443.
Vancouver Akkılıç M. ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN CİVCİV RASYONLARINDAKİ MANGANEZ-54’ÜN EMİLMESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(02).