Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000445

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000445

Öz

Bu araştırmada, rnanlı rnekhanesinde Kıvıreık ırkının islahı için önem taşıyan
canlı ağırlık, yapağı verimi, lüle uzunluğu ve yapağı inceliğiin kalıtım derecelerinin tayin
edilmesi ve yapağı verimi, lük uzunluğu, yapağı inceliği arasındaki korelasyonların tesbiti
amacı güdülmüştür.
Burada 1969 yılında doğmuş 134 dişi toklu ilc bunların analarına aiı mutlak değerler
kullanılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, canlı ağırlığa ait kalıtım dereceleri (0,31/0,39), yapağı ile
ilgili kaltım derecelerinden (0,52/0,69) daha düşüktür. Bu sebeple canlı ağırlığın arttırılması
yönünde daha büyük bir genetik artış temin elmek için koçların değerlendirilmesinde
yavru ları na ve mümkünse diğer akrabalarına da önem vermelidir. Bir taraftan
dişi damızlıkları kendi fenotipik değerlerine göre seçerken, diğer tarafta koçları (progeny
testing)'e tabi tutmalıdır. Yapağıeılık yönünde yapılan seleksiyonda ise fertlere ait fenotipik
değerlere daha fazla önem verilebilir ve bunlara göre damızlık seçimi ilc kolayca bir başarı
elde edilebilir.
Yapılan analizler sonunda, kirli yapağı verimi ilc elyaf çapı arasında -i- 0,32 'f 0,06,
kirIi yapağı verimi ile lüle uzunluğu arasında -i- 0,26 'f 0, 08 ve lüle uzunluğu ile yapağı
elyafı çapı arasında -:- 0,37 =:: 0,07 fenotipik korelasyon emsalleri elde edilmiştir. Bu değerler incelenen yapağı karakterieri arasında pozitif bir korelasyonun mevcut olduğunu, yapağı
v(,rimi ile lülc uzunluğunun beraberce arttırılması yönünde yapılan seleksiyonda yapağı elyafının kabalaşabileeeğini işaret etmektedir.
İslah çalışmalarında karekterler arasındaki ilişkilere ~'ok dikkat etmelidir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil Özcan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Özcan, H. (1971). İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000445
AMA Özcan H. İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000445
Chicago Özcan, Halil. “İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU Ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ Ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000445.
EndNote Özcan H (01 Ocak 1971) İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 02
IEEE H. Özcan, “İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 02, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000445.
ISNAD Özcan, Halil. “İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU Ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ Ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000445.
JAMA Özcan H. İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000445.
MLA Özcan, Halil. “İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU Ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ Ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 02, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000445.
Vancouver Özcan H. İNANLI İNEKHANESİ KIVIRCIK KOYUNLARıNDA CANLı AĞIRLIK, YAPACı VERİMİ, LÜLE UZUNLUGU ve YAPAGI İNCELİĞİNİN KALITIM DERECELERİ ve BU YAPAGI KAREKTERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(02).