Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000448

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000448

Öz

Denemelerde aşı suşu olarak Bı ve Roakin, eprüve suşu olarakta lsrail patogen
Newcastıc virusundan yararlanılmış ve bu amaçla 3 aylık 130 adet melez piliç kullanılmıştır. Üç gruba ayrılan hayvanlar intranazal (Bı ile), kanat zarı (Roakin ile) ve kloakal yolla
(I {20 Roakin ilc) aşılanmışlardır.
Aşılamadan önce ve sonra, hayvanların kanları HAl testi ile kontrol edilmiştir. Hayvanlar, aşılandıktan 20, 90 ve 18~ gün sonra olmak üzere 3 eprüvasyona tabi tutulmuşlardır. Aşılamadan önce kontrol edilen 50 hayvanın serumu HAl testinde negatif, aşılandıktan
i5 gün sonra, her gruptan kontrol edilen i5 hayvanın serumu ise pozitif bulunmuştur. Hayvanlar ı75 gün soııra negatif reaksiyon vermişlerdir.
lntranazal aşılamaya ait i. ve 2. eprüvasyonlarda hayvanlar % 91.3 oranmda ve G ay
sonra uygulanan 3. eprüvasyonda ise % 80 nisbetinde bir korunma göstermişlerdir. Bağışıklıkta, 6 ay sonra bir düşme görülmüştür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Arda

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Arda, M. (1971). NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000448
AMA Arda M. NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000448
Chicago Arda, Mustafa. “NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000448.
EndNote Arda M (01 Ocak 1971) NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 02
IEEE M. Arda, “NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 02, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000448.
ISNAD Arda, Mustafa. “NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000448.
JAMA Arda M. NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000448.
MLA Arda, Mustafa. “NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 02, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000448.
Vancouver Arda M. NEWCASTLE HASTALlGINA KARŞI KLOAKAL YOLLA AŞıLAMA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(02).