Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000457

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000457

Öz

Adrenalinli yahut adrenalinsiz Citanest% 2 nin lokal anestetik etkisi 44
hayvan üzerinde (27 at, 5 sığır ii köpek ve kedi ve bir tavuk) denendi.
Yaraların dikilmesi, koterizasyon, tümörlcrin ekstirpasyonu, kuyruk kesme, büyük ve
küçük hayvanların kastrasyonu vc intra abdominal ı:nüdaheleler gibi çeşitli operasyonlarda
değişik dozlarda uygulandı.
Metod olarak, solüsyon ensizyon hattına, bağdoku içine ve sinir uzamına enjeksiyon
şeklinde yapıldı, tki dakika içinde anestezi en yüksek scviyesinc erişti ve bir saat kadar devam
etti.
Şirurjikal müdaheleler, klinik şartlarda ve ayni zamanda köy ve kcnt şartlarında olmak üzere yapıldı. Operasyonların birçoğu, hayvanlar ayakta dururken tatbik edildi. Prcparat, Combclen-Bayer, genel anestezikler, ve bazı olaylarda, Hyalunodidase (Luronase 500
VRD, Kinaden 350 D) ile kombine şekilde verildi. Klinik uygulamaların sonuçları başarılı
oldu. Büyük hayvanlarda 10-80 mL., küçük hayvanlarda 2-30 mL. miktarları enjekte
edildi.
Sonuçlarımıza göre, Citanest % 2, Novocaine Hydrochlorure (Procaine) den yaklaşık
olarak üç misli daha kuvvetli etkide bulundu. Hyalunoridase kombinasyonu, daha geniş olarak dokulara yayıldı ve etki sahası genişledi. Anestezi süresi Novocaine'den daha uzun
bulundu. Sadece bir hayvanda gluteal kaslarda tremor, teneffüs depresyonu ve konvulzi.
yonlar gibi bir dakika kadar süren, toksik belirtiler müşahede edildi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hayrettin Anteplioğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Anteplioğlu, H. (1971). YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000457
AMA Anteplioğlu H. YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000457
Chicago Anteplioğlu, Hayrettin. “YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000457.
EndNote Anteplioğlu H (01 Ocak 1971) YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 02
IEEE H. Anteplioğlu, “YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 02, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000000457.
ISNAD Anteplioğlu, Hayrettin. “YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/02 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000457.
JAMA Anteplioğlu H. YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000000457.
MLA Anteplioğlu, Hayrettin. “YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 02, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000000457.
Vancouver Anteplioğlu H. YENİ BİR LOKAL ANESTETİK CİTANEST İLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(02).