Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001622

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001622

Öz

Sununary: The effeets of radiation at the dose levc1s of 150 r., 500 r. and 1000 r.
wc re invcstigated on the fibroblasts and the epithdial eeııs in tissue eulture. The protectiye
effect of olive oil against the radiation injurics on the living ceııs was examined.
The results can be sumınarized as foııow:
ı. The affeeted ceııs were swoııen, cIoudy and opague ın the fibroblastie cultures.
Their shapes were ovoid and round. They had bigger nuclei than the nucIei of the non-affected ceııs. The growth of the living ccııs was inhibited.
2. ı,Ve observed same eeııs showing ovoid-smaıı eytoplasm and alsa ehromatin debris
and giant eeııs in the epithelial cultures.
3. The same findings were observed at 24 hours when the cultures were irradiated with
1000 r. dose as the findings formed in the fibroblasts and the epithelial ceııs at 48 and 72 hours arter irradiation with 500 r. dosc.
i
4. The growth of fibroblasts was inhibited at the level of 1000 r. dose.
5. 150 r. dose of radiation showed a temporary effect on the fibrablasts.
6. The changes found in the irradited cultures wiıh or without olive oil added were
the same.
7. The addition of olive oil showed a slight toxic effect on the cell cultures.
8. it was seen that the addition of olive oil to the cultures had no portective effect
against the radiation injuries in tissue culture.
Özet: Doku kültüründe fibroblast ve epitel hücreleri üzerinde i50r., 500r., ve iOOOr.
dozlarında meydana gelen değişiklikler tetkik edilmiş ve bunlara karşı zeytin yağının koruyucu etkisi olup, olmadığı araştırılmıştır .
Alınan Sonuçlara Göre:
Cemalettin Köküııslu
L
1- Radyasyonlu fibroblası kültürlerinde, şişırıiş ova! veya yuvarlak, üçgen, dörtgen
ve beşgen şeklinde sitoplasmalı, bazen de uzanı,1ı ve büyük çekirdekli hücreler ilc üremede
yavaşlama durumu görülmüştür.
2- Radyasyonlu epitel hücreleri arasında kü,:ük, yuvarlak, oval sitoplasmalı drjenere
hücreler ilc kromatin yığıııları (ölü hücre artığı) görülmüş ve dev hücrelerinin artan radyasyon dozunda azaldıkları tesbit edilmiştir.
3- 500r. dozunda 48. ve 72. saatlerde şekillenen fibroblast ve epitel hücrelerindeki
bozukluklar, 1000 r. dozunda 24. saatte belirmektedir.
4- 1000r. dozunda fibroblastlarda üreme durmuştur.
5- iSOr. dozu fihrablastlarda geçici bir etki göstermektedir.
6- İrradiye edilmiş zeyıin yağlı ve zeytin yağsız kültürlerde ayni bulgulara rastlanmıştır.
7- Zeytin yağlı kontrol kültürlerinde, zeytin yağının toksisitesine ilgili hafif dejenerasyon görülmüştür.
8- D:ıku kültüründe radyasyona karşı zeytin yağının koruyucu etkisinin olmadığı
anlaşılmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cemalettin Köküuslu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Köküuslu, C. (1971). DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001622
AMA Köküuslu C. DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001622
Chicago Köküuslu, Cemalettin. “DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 03.04 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001622.
EndNote Köküuslu C (01 Ocak 1971) DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 03.04
IEEE C. Köküuslu, “DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 03.04, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000001622.
ISNAD Köküuslu, Cemalettin. “DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/03.04 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001622.
JAMA Köküuslu C. DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000001622.
MLA Köküuslu, Cemalettin. “DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 03.04, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000001622.
Vancouver Köküuslu C. DOKU KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN YAĞININ RADYASYONDAN KORUYUCU ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(03.04).