Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001626

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT

Yıl 1971, Cilt: 18 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1971
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001626

Öz

Zusaınınenfassung: In dieser Arbeit wurde ein neues sehutzmittel zurdie fertigc
haematoloğisehe und histologisehe Praeparate, die naeh der Isolation der Lameııenraendcr mit dicsem Mittel unferaendert aufbewahrt werden, entwickclt. Der aus i teil (lgr.)
Foto oder Röntgen Film, aufgelöst in 8 teil (8 cc.) Azeton, hergesteııte Klcbstoff ist leicht
und biııig herzusteııen. Die Ausstriche, die mit diesem in Xylol und Wasser nicht lösbaren
Stoff isoliert wurden können, so ohne zu verblassen ader sich sonst zu v~racndern jahrelang aufbewahrt werden und naeh der Cntersuehung unter dem Mikroskop mit
Immersionssystem, lassen sic sich im Xylolbad ohne schaedliche Beeimflussung reinigen.
Özet: Bu çalışmada hcınatolojik, histolojik vb. amaçlarla yapılan preparatıarın değişmeden kalabilınelerini sağlamak ve lamelin kenarlarının kapatılmasında kuııanılmak
üzere yeni bir yapıştırıcı sunuldu. i kısım (I gr.) fotoğraf veya röntgen filminin 8 kısım
(8 cc.) asetonda eritilmesiyle elde edilen yapıştırıcı ucuz olup hazırlanması .kolaydır. Ksilol
ve suda erimeyen bu madde ilc izole edilen frotiler, renkleri solmauan ve hiç bir değişikliğe
uğramadan seneleree kalabilmektc ve immersiyonla incelenmelerinden sonra ksilol banyosunda bozulmadan temizlcnebilmektedirlcr.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Talat Konuk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1971
Yayımlandığı Sayı Yıl 1971Cilt: 18 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Konuk, T. (1971). FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001626
AMA Konuk T. FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1971;18(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001626
Chicago Konuk, Talat. “FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, sy. 03.04 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001626.
EndNote Konuk T (01 Ocak 1971) FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18 03.04
IEEE T. Konuk, “FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 18, sy. 03.04, 1971, doi: 10.1501/Vetfak_0000001626.
ISNAD Konuk, Talat. “FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18/03.04 (Ocak 1971). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001626.
JAMA Konuk T. FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18. doi:10.1501/Vetfak_0000001626.
MLA Konuk, Talat. “FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 18, sy. 03.04, 1971, doi:10.1501/Vetfak_0000001626.
Vancouver Konuk T. FROTİLERİN İZOLASYONU İÇİN YENİ BİR METOT. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1971;18(03.04).