Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1972, Cilt: 19 Sayı: 01.02, 118 - 126, 01.01.1972
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002386

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS'LER

Yıl 1972, Cilt: 19 Sayı: 01.02, 118 - 126, 01.01.1972
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002386

Öz

Ankara Üiversitesinin Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde bulunan beyaz fare
ve beyaz kemelerin sindirim sistemi helminthiasis'leri üzerinde sistematik ara ştı rma yapılmıştır. Bunun için içlerinde değişik sayıda hayvan barındı rılan 110 kafeste 877 fare ile,
22 kafesteki 97 kemenin d ışkı yoklamaları nda yumurtaları görülen helmint türleri ve
ensidensleri saptanarak çizelgelerde gösterilmi ştir.
110 kafesin 88 (% 80) inde bulunan farelerle, 22 kafesin 6 (% 27.22) sinde bar ınan kemeler helminthiasis'li bulunmuş tur. Öte yandan 877 farenin 739 (% 84.26) unda ve 97 kemenin 17 (% 17.53) sinde bir ya da daha çok türden meydana gelen heminthiasis gözlenmiştir.
Farelerde H. nana fraterna, Aspicularis tetraptera ve S. obvelata; kemelerde ise S.
obvelata ve A. tetraptera türleri bulunmu ştur. Fare ve ratlarda A. tetraptera ve S. obvelata
türleri Ankara'da ilk kez görülmüştür.
Saf ve karışık invazyonlar durumunda, 877 farenin % 41. 95 inde H. nana fraterna,
% 74.34 ünde A. tetraptera ve % 18.35 inde de S. obvelata saptanm ıştır. Buna karşılık 97
kemenin % 14.44 ünde S. obvelata ve % 3.09 unda S. obvelata ve A. tetraptera'dan
oluşan karışık invazyon ortaya konmu ş tur.
Fare ve sıçanların dışkı yoklamalarında yumurtaları bulunan helmint türleri ile saf ve
mikst invazyon oranlar ı çizelgelerle gösterilmiş tir. Ayrıca 14 farenin otopsisi yap ılarak elde
edilen sindirim sistemi parazitleri say ılmış ve bir çizelgede gösterilmi ş tir. Fazla miktarda H.
nana fraterna ile invazyonlu olan farelerin patolojik yoklamalar ında, bilinen akut kataral
verminöz enteritis tablosuna raslanmış ve barsak duvarının incelmiş olduğu görülmüş tür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kamil Göksu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1972
Yayımlandığı Sayı Yıl 1972Cilt: 19 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Göksu, K. (1972). BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(01.02), 118-126. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002386
AMA Göksu K. BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1972;19(01.02):118-126. doi:10.1501/Vetfak_0000002386
Chicago Göksu, Kamil. “BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19, sy. 01.02 (Ocak 1972): 118-26. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002386.
EndNote Göksu K (01 Ocak 1972) BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 01.02 118–126.
IEEE K. Göksu, “BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 19, sy. 01.02, ss. 118–126, 1972, doi: 10.1501/Vetfak_0000002386.
ISNAD Göksu, Kamil. “BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19/01.02 (Ocak 1972), 118-126. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002386.
JAMA Göksu K. BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1972;19:118–126.
MLA Göksu, Kamil. “BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 19, sy. 01.02, 1972, ss. 118-26, doi:10.1501/Vetfak_0000002386.
Vancouver Göksu K. BEYAZ FARELER (MUS MUSCULUS VAR. ALBINOS) VE BEYAZ KEMELERDE (RATTUS NORVEGICUS VAR. ALBINOS) HELMINTHIASIS’LER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1972;19(01.02):118-26.