Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1972, Cilt: 19 Sayı: 01.02, 63 - 75, 01.01.1972
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002381

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI

Yıl 1972, Cilt: 19 Sayı: 01.02, 63 - 75, 01.01.1972
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002381

Öz

1. Bu araştırma Türkiye koyunculuğu için önemli bir sorun olan Beyaz Kas
Hastalığının proflaksisi için gebe koyunlarda ve kuzularda sodium selenite ve E vitamin tatbikatlarını sahada denemek maksadiyle yap ılmış ve çalışmalar 6 yıl devam etmiştir.
2. Gebe koyunlar üzerinde yapılan proflaktik uygulamalar da daha önceki y ıllarda beyaz kas hastal ığı tesbit edilen 34 sürüye ait toplam 7395 gebe koyun kullan ılmıştır. Bunlardan
1512 adedine doğumdan 15 gün önce tek doz, 1 ay önce tek doz, gebeli ğin son altı haftasında
ikişer hafta ara ile 3 doz, ve yine gebeli ğin son iki ayı içinde ikişer hafta ara ile 4 doz olmak
üzere 5 mgr. sodium selenite per os verilmi ş tir.
Yine 4 gruba ayr ılmış bir başka kümede toplam 2187 gebe koyunda, do ğuma 15 gün
kala tek doz, gebeli ğin son ayı nda iki hafta ara ile 2 doz, gebeliğin son altı haftasında üç hafta
ara ile iki doz ve yine gebeliğin son altı haftası nda ikişer hafta ara ile üç doz halinde, 5 gr.
Rovimix E2, (1250 mgr. oc tocopherol) per os olarak verilmi ştir.
Bütün gruplarda, ilaçlanan koyun say ısı kadar kontrol hayvanı bırakılmış ve doğan
kuzularda beyaz kas hastal ığı insidansı üç ay süre ile takib edilmi ştir.
3. Bahis konusu 34 sürü ile ilişkisi bulunmayan, hastalıklı 32 kuzu sürüsünde mevcut
1134 sağlam kuzuya üç grup halinde, sodium selenite ( 1 mgr. sc ), E vitamini ( 2gr. Rovimix EZSp. o.) ve Evisel ( 1 ml. = 1 mgr. sodium selenite 50 mgr. E vitamini, sc.) tatbikatları yapılmış ve uygulamadan sonraki bir ay içinde beyaz kas hastal ığı insidansı tesbit edilmiş tir.
4. Gebeliğin son iki ayında ikişer hafta ara ile üç veya dört defa per os yolla 5 mgr.
sodium selenite verilmek suretiyle do ğan kuzular % 90.4 ve % 91.6 oran ında beyaz kas hastalığından korunmuştur. Bu oran doğumdan bir ay önce tek doz alanlarda % 28.2, doğuma
15 gün kala bir defa ilaçlananlarda ise % 53. 1 idi.
5. Gebe koyunlarda E vitamini tatbikatlar ı, doğan kuzularda beyaz kas hastal ığına
karşı koruyucu etki göstermemiştir.
6. Kuzularda, sodium selenite, E vitamini veyahut "Evisel" tatbikatlar ını n her biri
% 100 oranı nda proflaktik bir etki göstermi şlerdir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cahit ÖZCAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1972
Yayınlandığı Sayı Yıl 1972Cilt: 19 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd831697, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1972}, volume = {19}, number = {01.02}, pages = {63 - 75}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000002381}, title = {GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI}, key = {cite}, author = {Özcan, Cahit} }
APA Özcan, C. (1972). GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 19 (01.02) , 63-75 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000002381
MLA Özcan, C. "GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 (1972 ): 63-75 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59894/831697>
Chicago Özcan, C. "GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 (1972 ): 63-75
RIS TY - JOUR T1 - GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI AU - CahitÖzcan Y1 - 1972 PY - 1972 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002381 DO - 10.1501/Vetfak_0000002381 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 75 VL - 19 IS - 01.02 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000002381 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002381 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI %A Cahit Özcan %T GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI %D 1972 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 19 %N 01.02 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000002381 %U 10.1501/Vetfak_0000002381
ISNAD Özcan, Cahit . "GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19 / 01.02 (Ocak 1972): 63-75 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002381
AMA Özcan C. GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1972; 19(01.02): 63-75.
Vancouver Özcan C. GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1972; 19(01.02): 63-75.
IEEE C. Özcan , "GEBE KOYUNLARDA VE KUZULARDA SODİUM SELENİTE VE VITAMIN E TATBİKATLARININ BEYAZ KAS HASTALIĞI ÜZERINE PROFLAKTİK ETKISI İLE ILGILI SAHA DENEMELERI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 01.02, ss. 63-75, Oca. 1972, doi:10.1501/Vetfak_0000002381