Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 01, 14 - 34, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001571

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AT ve MERKEPLERİN METACARPUS ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 01, 14 - 34, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001571

Öz

Bu çalışmada 30 operasyon iI h:~yvan üzerinde (8 merkep, 2 at,
ve gencl anestezi altmda uygulandı. Operasyonlar iki gruba ayrılarak yapıldı.
A- Tenelomi )'apılıp dikiş konan vakalar: Bu grupta i2 vaka yapıldı. 3 vaka m. flex.
dig. supf. de; 3 vaka m. flex. dig. prof. da: 6 vaka da m. flex. dig. supf. ve prof. da birlikte
yapıldı.
Operasyondan önce II vakada ayaklara uzun mahmuzlu nal çakıldı. Bu nallar hayvanların ayağmda bandajlar alındıktan sonra 2 i gün daha bırakıldı.
Ensizyonlar metacarpus ve metatarsus'ların palmar ve plantar yüzlerinde ve tendolar
üzerinde yapıldı. Tendolar açı~a çıkarıldı, sonra tenetomi yapıldı. Bu operasyonlarda şekil
I, 2. 3, 4, 5, 6 daki dikişlerden biri uygulandı.
Ayak, operasyonlardan sonra alçılı bandaj ile tesbit edildi. Tesbit için iki çeşit alçılı
bandaj kullanıldı.
1- Uzun, peııcereli alçılı bandaj: Bu bandajda operasyon hattının bir kısmı bandaj
altında kaldığından, yaranın kontrolu tam olarak yapılamadı.
2- Kısa, alçı lı baııdaj: Metacarpus ve metatarsus'ların üst ve orta i/3 lerinde yapılan
operasyonlarda uygulandı. Alçılı bandaj metacarpus ve metatarsus'un alt i/3 ünü içine
alacak şekilde yapıldı. Böylece operasyon yarası bandajın dışında kaldığından kontrololanağı
eldc edilmiş oldu.
Ayakların bandajda tesbit süresi, superficial ve profund tendolarda 26 gün; her iki
tendoda birlikte yapılan operasyonlarda 37 gün olarak saptandı.
Operasyonlardan sonra tendolarda yapışma şekillendi. Fakat vakaların % 82 sinde
dikiş hattında tendolarda bir kalınlaşma kaldı.
Hayvanların denemede kaldıkları i ay ilc, LO ay 9 gün arasında, üzerine insan bindirilerek yapılan yürüyüş kontrollarında funksiyon bozukluğu görülmedi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Samsar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Samsar, E. (1973). AT ve MERKEPLERİN METACARPUS ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(01), 14-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001571
AMA Samsar E. AT ve MERKEPLERİN METACARPUS ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(01):14-34. doi:10.1501/Vetfak_0000001571
Chicago Samsar, Erdoğan. “AT Ve MERKEPLERİN METACARPUS Ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. Ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ Ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 01 (Ocak 1973): 14-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001571.
EndNote Samsar E (01 Ocak 1973) AT ve MERKEPLERİN METACARPUS ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 01 14–34.
IEEE E. Samsar, “AT ve MERKEPLERİN METACARPUS ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 01, ss. 14–34, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000001571.
ISNAD Samsar, Erdoğan. “AT Ve MERKEPLERİN METACARPUS Ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. Ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ Ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/01 (Ocak 1973), 14-34. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001571.
JAMA Samsar E. AT ve MERKEPLERİN METACARPUS ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20:14–34.
MLA Samsar, Erdoğan. “AT Ve MERKEPLERİN METACARPUS Ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. Ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ Ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 01, 1973, ss. 14-34, doi:10.1501/Vetfak_0000001571.
Vancouver Samsar E. AT ve MERKEPLERİN METACARPUS ve METATARSUS BÖLGELERİNDEKİ M. FLEX. DİG. SUPF. ve PROF. TENDOLARINDA DİKİŞ ve HOMOGREF UYGULAMALARI ÜZERİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(01):14-3.