Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002401

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002401

Öz

Toplam 16 adet, saf veya melezlemeyle elde edilmi ş, erkek dananın kesif ve dengesiz pancar posası (küspe) yemiyle semirtilmesi s ı rasında ş ekillenen patolojik bozukluklar
incelenmiştir. Tipik meningo-encephalo-myelitis acuta nonpurulenta (lymphocytaria) ve irili
ufaklı kanamalar ile karakterize sinirsel lezyonlar; exophthalmus, kerato-conjunctivitis
ulcerativa, Nervus opticus'ta degeneration ve kanamalar sonu amourosis veya tam körlük;
burunda catarrhal yang ıdan, necrotic membranlar gösteren en vahim şekle kadar değişen
rhinitis; dalak ve lymph düğümlerinde genel hyperplasie ve kanamalarla komplike sinus catarrh; karaciger ve böbreklerde de parankimsel dejenerasyon ile karakteristik bir hastal ık
tesbit edilmiştir. Yangısel ve dejeneratif bütün bozukluklar bir Encephalo-ocular syndrome
olarak kabul edilmiş ve etiyolojisinde baz ı mineraller ile aralarında A-Vitamininin de bulunduğu bazı vitamin eksiklikleriyle sekonder bir enfeksiyonun rolü oldu ğu düşünülmüştür. Kesin sebeb henüz tamamen aç ıklanamamıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Alibaşoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Alibaşoğlu, M. (1973). KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002401
AMA Alibaşoğlu M. KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000002401
Chicago Alibaşoğlu, Mehmet. “KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002401.
EndNote Alibaşoğlu M (01 Ocak 1973) KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 02.03
IEEE M. Alibaşoğlu, “KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000002401.
ISNAD Alibaşoğlu, Mehmet. “KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002401.
JAMA Alibaşoğlu M. KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20. doi:10.1501/Vetfak_0000002401.
MLA Alibaşoğlu, Mehmet. “KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi:10.1501/Vetfak_0000002401.
Vancouver Alibaşoğlu M. KESİF PANCAR POSASIYLA BESLENEN DANALARDA GÖRÜLEN ENCEPHALO-OCULAR SYNDROME. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(02.03).