Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002400

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis' in Sheep

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002400

Öz

1. Ankara Et Kombinas ına getirilen koyunlarda kesim sonunda, hypodermosis
bakımı ndan bir çalışma yapılmıştır.
2. Beş yıl süren bu çalışma sonunda hypodermosis bak ımından 11256 koyun yoklanmış, bunların 267 sinde (% 2.37) Przhevalskiana silenus enfestasyonu gözlenmiştir. Miyasisli
koyunların her birinin s ırt ve bel bölgelerinde 1-7 larva say ı lmış tır. Larvaların çoğu II. ve
bir kısmı I. devredeydiler.
3. Larvalar Karaman koyunlarında Ekim ayı başından itibaren görülmeye başlamış,
Nisan ortalarına kadar devam etmiştir. Ekim ayından sonra II. devre larvalar ın deriyi deldikleri gözlenmiştir. Larvalarm bir k ısmı canlı olduğu halde bazıları ölü olarak bulunmuş ve
bunları n etrafında konakçı dokusunda yangısel bir reaksiyon görülmü ştür.
4. Koyunlar, başka hayvanları n Hypoderma'larıyla enfeste olabilen raslansal bir konakçı sayılabilir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kamil Göksu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Göksu, K. (1973). KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002400
AMA Göksu K. KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000002400
Chicago Göksu, Kamil. “KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002400.
EndNote Göksu K (01 Ocak 1973) KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 02.03
IEEE K. Göksu, “KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000002400.
ISNAD Göksu, Kamil. “KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002400.
JAMA Göksu K. KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20. doi:10.1501/Vetfak_0000002400.
MLA Göksu, Kamil. “KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi:10.1501/Vetfak_0000002400.
Vancouver Göksu K. KOYUNLARDA HYPODERMOSİS DURUMU: The Occurrence of Hypodermosis’ in Sheep. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(02.03).