Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002398

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA'DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a report of the disease in a bison (Bos bison)

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002398

Öz

11. Nisan. 1966 tarihinden itibaren 8 ayr ı yerde, 10 inek ve düvede ve bir erkek
bizonda (Bos bison) otopsi ve histopatolojik yoklama sonucu Corysa contagiosa
bovum teşhis edilmiştir. Sığırların 5i Montafon, 4 ü Holstein ve 1 i de Güney Anadolu
Kırmızısı ırklarındandı. Ayrıca 3 Boz, 2 Yerlikara ve 1 Montafon inekte de bu hastal ığın
klinik belirtilerine rastlanmıştır.
Bu hastal ıktan ölen hayvanlarda Akut meningo-encephalomyelitis nonpurulenta; fibrinoid ve nekrotik vasculitis; Akut kataral, erosive veya purulent kerato-konjunktivitis;
Sindirim kanalının her kesiminde erozyonlu, ülerli, difterik, kanl ı veya nekrotik yang ı ;
Lymphadenitis simplex; Yersel ya da yayg ın interstitiel veya glomerulonephritis; Pyelitis,
Ureteritis, Cystitis, Urethritis catarrhalis acuta ; Balanopostitis erosive, ulcerosa ya da necroticans; Dermatitis erosiva, ulcerosa veya necroticans (özellikle a ğız ve burun etrafı ile mermede), Testiste dejenerasyon ve skleroz; Laryngo-tracheo-bronchitis fibrinosa veya diphtheroides ; Bronchopneumonia fibrinosa veya catarrhalis ile akci ğerde interstitiel emphysem
gibi lezyonlara rastlanmıştı r.
Koriza, beyinde irinsiz ve damarlarda fibrinoid-nekrotik bir yang ı görülmesi ile Sığır
vebası ve Mukoza hastal ıklarından kolayca ayırd edilebilmiştir. İ leri sürülen inklüzyonlara
rastlanamamışur Yalnız mermeyi örten deride, epitel hücrelerinde intranuclear olarak,
elementer cisimciklere benzeyen, bazofilik, küçük, yuvarlak, tek fakat bazen de çift bulunan
kütlecikler görülmüştür. ancak bunları n önemi kesinlikle anla şılamamıştır. Korizanın diğer
bir özel lezyonu da, kronik şeklinden ölen bir buzağıda görülen, konşaların atrofisi olup
meatusların çok genişlemesine ve burunda deformasyona yol açm ıştır. Bu durum ise domuzlardaki atrofik burun yang ısını hatırlatmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Alibaşoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Alibaşoğlu, M. (1973). ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a report of the disease in a bison (Bos bison). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002398
AMA Alibaşoğlu M. ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a report of the disease in a bison (Bos bison). Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000002398
Chicago Alibaşoğlu, Mehmet. “ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a Report of the Disease in a Bison (Bos Bison)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002398.
EndNote Alibaşoğlu M (01 Ocak 1973) ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a report of the disease in a bison (Bos bison). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 02.03
IEEE M. Alibaşoğlu, “ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a report of the disease in a bison (Bos bison)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000002398.
ISNAD Alibaşoğlu, Mehmet. “ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a Report of the Disease in a Bison (Bos Bison)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002398.
JAMA Alibaşoğlu M. ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a report of the disease in a bison (Bos bison). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20. doi:10.1501/Vetfak_0000002398.
MLA Alibaşoğlu, Mehmet. “ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a Report of the Disease in a Bison (Bos Bison)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi:10.1501/Vetfak_0000002398.
Vancouver Alibaşoğlu M. ANKARA’DA SIĞIRLARDA VE BİR BİZONDA (BOS BİSON) GÖRÜLEN İLK CORYSA CONTAGİOSA BOVUM OLAYLARI: Bovine Malignant Catarrh in Turkish Cattle, and a report of the disease in a bison (Bos bison). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(02.03).

Cited By