Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002422

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002422

Öz

observasyonlar, revüler, bilimsel eserlere ait tan ı tma yazıları , en
son yabancı literatür özetleri ile Fakülteye ait haberler yay ımlamr.
2 - Orijinal çalışmalar: Müsbet veya menfi bir sonuca varan ve
yeter derecede ki şisel araştırma ve deneylere dayanan ve hiçbir yerde
yayımlanmamış olan yazılardır. Yazıların metin, resim, kroki, şekil
ve cetvellerle birlikte tutar ı 20 daktilo sayfası nı geçemez.
3 — Observasyon: Klinik ve laboratuvarlarda yurdumuzda ender olarak görülen ve hiçbir yerde yayımlanmamış olaylar kabul edilir.
Bu tip yazıların tutarı ı o daktilo sayfas ını geçemez. Revü, bilimsel
eserleri tanı tma ve özetler 5 sayfayı geçemez.
4 — Türkçeye çevrilen özetin herbiri bir daktilo sayfas ını geçemez.
5 - Türkçede yayımlanan orijinal yaz ıları n Almanca, İ ngilizce,
Fransızca veya İ talyanca bir özetinin, yabanc ı dillerden birinde yayımlanan orijinal yaz ıları n da Türkçe bir özetinin bulunmas ı şarttır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Veterinerlik Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Fakültesi, V. (1973). ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002422
AMA Fakültesi V. ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000002422
Chicago Fakültesi, Veterinerlik. “ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002422.
EndNote Fakültesi V (01 Ocak 1973) ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 02.03
IEEE V. Fakültesi, “ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000002422.
ISNAD Fakültesi, Veterinerlik. “ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002422.
JAMA Fakültesi V. ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20. doi:10.1501/Vetfak_0000002422.
MLA Fakültesi, Veterinerlik. “ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi:10.1501/Vetfak_0000002422.
Vancouver Fakültesi V. ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİNDE YAYIMLANACAK YAZILARDA ARANAN ŞARTLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(02.03).