Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002397

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS'İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1973, Cilt: 20 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1973
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002397

Öz

1970 ve 1972 y ıllarında, Ankara keçilerinde bulunan Przhevalskiana silenus'un
morfoloji, biyoloji ve yay ı lış durumu üzerinde bir ara ştırma yapılmış tır Bunlardan
sadece morfolojiyle ilgili bulgular bu yaz ının konusunu teşkil etmiştir.
Araştırma süresince 2116 larva, 154 sinek ve 215 yumurtan ın morfolojik yap ısı incelenmiştir. Değişik devrelerde bulunan larvalar Ankara keçisi ve k ıl keçilerden toplanmıştır.
Sinekler, kavanoza konan olgun larvalardan elde edilmi ştir Yumurtalar ın bir kısmı Ankara
keçilerinin üzerinden toplanmış, diğer kısmını ise kavanozda yeti ştirilen sinekler yumurtlamıştır. Larvalarm bütün safhalar ı incelenip tanımlar' yapılmıştır. Özellikle 3. devrede ayr ılık gösteren larvalardan elde edilen pupa ve sinekler ve bu sineklerden elde edilen yumurtalar da incelenip tavsif edilmi ş tir. Farklı yapılış gösteren larvalardan elde edilen sinekler ve
bu sineklerden elde edilen yumurtalar aras ı nda önemli bir ayrılık bulunmamıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre literatürde kay ıtlı bulunan P. crossi ve P. aegagri'nin
P. silenus ile sinonim oldukları kanısına varı lmış tır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

F. Sayın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1973
Yayımlandığı Sayı Yıl 1973Cilt: 20 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Sayın, F. (1973). ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002397
AMA Sayın F. ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1973;20(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000002397
Chicago Sayın, F. “ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20, sy. 02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002397.
EndNote Sayın F (01 Ocak 1973) ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20 02.03
IEEE F. Sayın, “ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi: 10.1501/Vetfak_0000002397.
ISNAD Sayın, F. “ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 20/02.03 (Ocak 1973). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002397.
JAMA Sayın F. ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20. doi:10.1501/Vetfak_0000002397.
MLA Sayın, F. “ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 02.03, 1973, doi:10.1501/Vetfak_0000002397.
Vancouver Sayın F. ANKARA KEÇİSİ HYPODERMOSİS’İ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1973;20(02.03).