Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

RUMİNAT'LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE'LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1974

Öz

Summary: Clinical studies on atrcsia ani and rccti, recto-vaginal reeto-umblical and
recto-vcsieal fistulas have been earried outvon 5 calves 4 lambs and one kid. Simpk cases
of atrrsia ani and recti eould be healcd with early diagnosis and operative treatment. Rectovaginal, reclo-umbilical and recıo-vesicai fistula rascs alsa hraled wiıh early reconslrueıive
operaıions.
Özet: ;) buzağı, 4 kuzu ve i oğlakıa oluşan Alresia ani et reeıi, rccıoovaginal, reetovesieal ve reelo-umbilieal fislüller şeklindeki an us ve reklum anomalilerinin klinik bulguları
ve ledavi sonuçları incelenmiştir. Basit Alrcsia ani eı reeıi olayları erken teşhis ve operati!"
yolla tedavi edildikleri zaman iyi olmaktadırlar. Reeto,-vaginal, reeto-vesieal ve 1'eetoumbilieal fistüller ise erken rceonstructi"e müdahalelerin yapılması ilc iyileşebilmektedi1'.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Burhanettin Öktem

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Öktem, B. (1974). RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(01.02).
AMA Öktem B. RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(01.02).
Chicago Öktem, Burhanettin. “RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 01.02 (Ocak 1974).
EndNote Öktem B (01 Ocak 1974) RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 01.02
IEEE B. Öktem, “RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 01.02, 1974.
ISNAD Öktem, Burhanettin. “RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/01.02 (Ocak 1974).
JAMA Öktem B. RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21.
MLA Öktem, Burhanettin. “RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 01.02, 1974.
Vancouver Öktem B. RUMİNAT’LARDA ANUS VE RECTUM ANOMALİE’LERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(01.02).