Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001471

Öz

Özet: Türkiye'de 5 yıllık bir aşılama programıııın tatlıikinden sonra memleketimiz
sığırlarında sığır vebası virusuna karşı hassasiyet durumunu saptamak amaciyle yapılan
bu araştırmada;
1- 10 i2 sığır seruıııuncl" ııötralizasyon testi ilc yapılan bağışıklık kotrolunda ortalama
% 45.8 inde 1/4 oranında antikor tesbit edilmiştir.
2- Üç ayrı hayvancılık kuruluşunda ııygulanrn:ş lıulııııan sığır vebası aşısının bağışıklık oranı % 54.G - % 20.0 ve 'X, 4.5 olarak saptanmış olup, bu sakıncalı durumun aşının
değİşik müesseselerde kurutulmasından ileri gelebileceği kaııı~ına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001471

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

S. Göktürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Göktürk, S. (1974). YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001471
AMA Göktürk S. YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000001471
Chicago Göktürk, S. “YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 01.02 (Ocak 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001471.
EndNote Göktürk S (01 Ocak 1974) YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 01.02
IEEE S. Göktürk, “YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 01.02, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001471.
ISNAD Göktürk, S. “YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/01.02 (Ocak 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001471.
JAMA Göktürk S. YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21. doi:10.1501/Vetfak_0000001471.
MLA Göktürk, S. “YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 01.02, 1974, doi:10.1501/Vetfak_0000001471.
Vancouver Göktürk S. YURDUMUZ SIĞIRLARINDA SIĞIR VEBASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(01.02).