Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 296 - 318, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001403

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 296 - 318, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001403

Öz

Bu çalışmada ana gaye, sidik kesesi kanser meydana getirilmesinde gizli,
hücresel veya hücre organellerinde meydana getiril{'n, özel mekanizmanın aydınlatılmasına çalışmak olmuştur. Birinci kısım yazıda, karsinojenik madde molekülünün kimyasal özellikleri ile üzerindeki değişik grupların biyolojik önemleri üzerinde durulmuştu. Bu araştırma
ve birinci çalışma sonuçları beraber ele alındıkta, gerek kimyasal gerekse biyokimyasalolan
ortak mekanizmanın l\itro grubunun indirgenmesi ve hidroksillendirilmesi sonu, buraya
konjugasyoıı olması ve daha sonra bu konjuge yapının hücre komponentlerinden D~A,
RNA ve Protein gibi makromoleküllerle ilişkiler kurması şeklinde olduğudur. i'i-Hidrok$ilasyon mekanizmasına sahip olan bu karsinojen de böylece diğer aromatik nitro-amino grubu
kanserojen ajanlar arasında, fakat, sidik kesesi epiteline özel etkiye sahip başka bir model
olarak ortaya çıkmaktadır .

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Ertürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Ertürk, E. (1974). N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(03.04), 296-318. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001403
AMA Ertürk E. N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(03.04):296-318. doi:10.1501/Vetfak_0000001403
Chicago Ertürk, Erdoğan. “N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 03.04 (Ocak 1974): 296-318. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001403.
EndNote Ertürk E (01 Ocak 1974) N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 03.04 296–318.
IEEE E. Ertürk, “N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 03.04, ss. 296–318, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001403.
ISNAD Ertürk, Erdoğan. “N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/03.04 (Ocak 1974), 296-318. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001403.
JAMA Ertürk E. N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21:296–318.
MLA Ertürk, Erdoğan. “N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 03.04, 1974, ss. 296-18, doi:10.1501/Vetfak_0000001403.
Vancouver Ertürk E. N- [4-(S-NİTRO-2-FÜRİL ) -2-TİYAZOLİL ] FORMAMİD (FANFT) VE BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT_C14 ) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ VE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(03.04):296-318.