Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 278 - 295, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001402

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 278 - 295, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001402

Öz

Kuvv~tli bakterisit, fungisit, antiprotozoan özelliklere >alıip olan Nitrofüran
türevIerinden yeni yeni ilaçlar geliştirilmesi sırasında, bunların ıızun süreler alınmaları
halinde dahi zararlı olmayacaklarını gÖ$termek amacı ile yapılan çalışmalarda bazı şüpheler doğmuştu. Yeni bazı türevIerin tümör meydana getirmesi üzerine, bu etkinin molckülün hani kısmına bağlı olaCilcceğini ve nasıl giderilebileceğini yada azaltılıp çoğaltılabileceğini değişik dokulara karşı olduğunu ve ne gibi sapmalar yaptırılabileceğirıi anlamak
için bir seri araştırmalar yapılmıştır. Bu sonuçlara dayanılarak kanserojen etkinin molekülde hangi kısımda bulunduğu ve çeşitli ilaveler yapmakla bazı sapmaların yaptıı'ılabilme
olanağı ortaya çıkarıldı ve bugün dünyamızın değişik ülkelerindeki kanser araştırma merkezlerinde seçkin bir kanser yapıcısı olarak kullanılmakta olan FANFT, özel bir sidik kesesi
kanserojeni olarak elde edildi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Ertürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Ertürk, E. (1974). N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(03.04), 278-295. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001402
AMA Ertürk E. N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(03.04):278-295. doi:10.1501/Vetfak_0000001402
Chicago Ertürk, Erdoğan. “N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) Ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 03.04 (Ocak 1974): 278-95. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001402.
EndNote Ertürk E (01 Ocak 1974) N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 03.04 278–295.
IEEE E. Ertürk, “N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 03.04, ss. 278–295, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001402.
ISNAD Ertürk, Erdoğan. “N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) Ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/03.04 (Ocak 1974), 278-295. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001402.
JAMA Ertürk E. N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21:278–295.
MLA Ertürk, Erdoğan. “N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) Ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 03.04, 1974, ss. 278-95, doi:10.1501/Vetfak_0000001402.
Vancouver Ertürk E. N- (4-(5-NİTRO-ı-FÜRİL) -2-TİYAZOLİL) FORMAMİN (FANFT) ve BUNUN İZOTOPLU ŞEKLİ (FANFT-C4) İLE SIÇANLARDA SİDİK KESESİ KANSERİNİN MEYDANA GETİRİLMESİ İLE ONKOJENİK MEKANİZMASI KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR I-. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(03.04):278-95.