Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 224 - 242, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001388

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 224 - 242, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001388

Öz

Evcil hayvanlarımızdaAspergiııose, ~ocardiose, Tricophytose, Sporotrichose,
Streptotrichose, Mucormycose ve Histoplasmose gihi fungal enfeksiyonlar saptanmıştır.
Aspergillose 8 koyun, 4 kedi, 4 maymun, i aı. i tavuk, i hindi, i gün:rc.in ve i keklikleolmak
üzere 2 i olayda histopatolojik yoklamada mantar nıiçellerinin görülmesiyle tanınmıştır.
Koyunda hastalık çoğu Mueormycose ile baraber bulunmuş ve nekrottik entcrit ve nekrotik
nefrile yol a~:mıştır. At'la milier apseeikler şeklinde bronchopncumonie; kedide irinI i akciğer, karaciğer ve lymph düğümü yangısı; kanatlılarda ise irinli nekrotik bronchopncumonie
yanında geneııeşmey" ilgili yangılar da meydana getirmiştir. Nocardia asteroides :1 kediden
izole edilmiş ye meningiıis, pneumonie, peritonitis, omentitis ve Iymphadenitis purulenta
meydana getirmiştir.Bu granülomlar içerisinde etkenler giirülmüştür.Bir tayukta favus etkeni
Trichophyton gallinae, i sığır, 2 kedi, ı köpek ve i keçide ise. T. mentagrophytes türü
mantar deri ve kıl diplerinden izole edilmiştir. Sporotrichıım schenkii ender olarak kabul
edilen bir kedide Iymph düğümlerinde yerleşip irinli nekroıik yangı meydana getirmiştir.
Gene dermatophy! olan Streptotrichl1lll euniculi i ta"şan!a i kcdide akciğerler, pleura ve lymph düğümlerinde yerlcşen irinli nekrotik adaklar meydana getirmiştir. Yedi koyunda
aspergillosc ilc karışık enfeksiyon şeklinde seyreden mucormycosis'in enterik lezyonlara yol
açma,,! da ilginç bulunmuştur. Histaplasma capsulatum acrogen olarak 2 kediye bulaşmış
ve kronik irinli ve dev hücreleri i(;,~risinde yuvarlak mantarların da görülebildiği tipik
granulomatöz yangıların şekillenmesine neden olmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Ertürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Ertürk, E. (1974). ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(03.04), 224-242. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001388
AMA Ertürk E. ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(03.04):224-242. doi:10.1501/Vetfak_0000001388
Chicago Ertürk, Erdoğan. “ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 03.04 (Ocak 1974): 224-42. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001388.
EndNote Ertürk E (01 Ocak 1974) ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 03.04 224–242.
IEEE E. Ertürk, “ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 03.04, ss. 224–242, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001388.
ISNAD Ertürk, Erdoğan. “ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/03.04 (Ocak 1974), 224-242. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001388.
JAMA Ertürk E. ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21:224–242.
MLA Ertürk, Erdoğan. “ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 03.04, 1974, ss. 224-42, doi:10.1501/Vetfak_0000001388.
Vancouver Ertürk E. ANKARADA EVCİL HAYVANLARIMIZDA RASTLANAN MANTAR HASTALIKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(03.04):224-42.