Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 390 - 400, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001396

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN'DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 390 - 400, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001396

Öz

inanlı Zootekni Araştırma Kunımu'nda, 1973 yılında tek doğan saf Kıvırcık ve çeşitli Teı..el melez toklıı1arda (F i, F2 KG i,TG i) beden ölçüleri, canlı ağırlık ve yapağı verimi tetkik edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre, bütün hayvanlarda
sırt çizgisi düz değildir, hayvanların sırtı biraz ~'ukurdur ve artlart yüksektir. Yükseklik ve
beden uzunluğu bakımından FI ile Kıvırcıklar ara£ında enemli bir fark yoktur. Fakat TGIler hem daha alçak yapılı ve hem de daha kısa bedenlidir. Melezlerde baş daha kısa ve daha
geniştir. FI 'lerde sağrı hepsinden daha iyi gelişmişti •.. FI 'ler lehine bu fark, yaş ilerledikçe
tedricen artmakta, 1-2 yıl içinde 4-5kg. a yükselmektedir. Fakat diğer melezierin (F2, KG I,
TGI) canlı ağırlık bakımından KıvırcıkIara bir üstünlüğü görülernemektedir. Bu araştırma
da elde edilen değerler, F1 ve TGl'lerde göğsün daha iyi geliştiği intibaını uyandırmaktadır. Bu melezierde sırt saha geniş, butlar daha dolgun ve kaburalar daha yuvarlak olabilir. Fakat KG i ve F2 melezIeri, beden yapısı bakımından Kınrcıklara beıızemektedirler.
FI 'lerde yapağı verimi de Kıvırcıklardakinden daha fazladır. 5 yaşında F i ler lehine
takriben 300 gr. lık bir fark gözükmektedir. Bu araştırmada şimdilik, diğer melezlerle
(F2, KGl, TGI) Kıvırcıkların yıllık yapağı verimleri ara~ında önemli, ististik bir fark tesbit
edilememiştir. Fakat bu araştırmada elde edilcıı sonuçlar bir ümit ışığı vermekte, KGI 'leri n
Kıvırcıklardan biraz daha fazla yapağı verebileceklerini işaret etmektedir. Şüphesiz bunlar
üzerinde çalışmalar halen devam etmektedir. ilerde elde cdilecek yeni sonuçlar, bu alanı
daha iyi aydınlatacaktır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

390 400

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA 400, 3. (1974). İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(03.04), 390-400. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001396
AMA 400 3. İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(03.04):390-400. doi:10.1501/Vetfak_0000001396
Chicago 400, 390. “İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 03.04 (Ocak 1974): 390-400. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001396.
EndNote 400 3 (01 Ocak 1974) İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 03.04 390–400.
IEEE 3. 400, “İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 03.04, ss. 390–400, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001396.
ISNAD 400, 390. “İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/03.04 (Ocak 1974), 390-400. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001396.
JAMA 400 3. İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21:390–400.
MLA 400, 390. “İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 03.04, 1974, ss. 390-0, doi:10.1501/Vetfak_0000001396.
Vancouver 400 3. İNANLI ZOOTEKNİ ARAŞTIRMA KURUMUN’DA ÇEŞİTLİ TEXEL MELEZLERİNİN BEDEN FORMU, CANLI AĞIRLIK VE YAPAĞI VERİMİ BAKIMINDAN KIVIRCIKLA MUKAYESESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(03.04):390-40.