Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 333 - 343, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001400

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1974, Cilt: 21 Sayı: 03.04, 333 - 343, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001400

Öz

Evcil lnyvanlarda, kornea grefi tekniği ilc sağıtılahilecek lezyonlarm sayısı
az değildir. Biz bu deneysel çalışmamızda. 10 köpek ve LO tavşan üzerinde 20 keratoplasti
(9 zu lemellar, IL ri perforre) denemesi yaptık. Denemelerimizde von HİPPEL ve FİLATOV
tekniklerini kullandık
Lamellar karatoplasti, perfore olaııına nazaran dalıa başarılı sonuç verdi. Perfore
keratoplasti vak'alarında, grefin cornea il~ yapışmaması, ön sineşi, transplant içinde kabareıkiarın şekillenmesi, grefin bulunması, hipertansyon ve grefin vaskülarizasyonu gibi
çeşitli komplikasyonlarla karşılaştık.
Veteriner Şinııjide cornea transplantasyoııları henüz yeni işlenmekte olan bir alandır.
Çok dikkatli ve bilinçli bir şirurji tekniğine gerek vardır. Endikasyonların derinlemesine incelenerek seçilmesi şarttır. Genelolarak pcı-fo:.c ve [(lLı! kıratoplasti.krd<; komplikasyonlar çok görülmektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hayrettin Anteplioğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1974Cilt: 21 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Anteplioğlu, H. (1974). KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(03.04), 333-343. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001400
AMA Anteplioğlu H. KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;21(03.04):333-343. doi:10.1501/Vetfak_0000001400
Chicago Anteplioğlu, Hayrettin. “KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21, sy. 03.04 (Ocak 1974): 333-43. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001400.
EndNote Anteplioğlu H (01 Ocak 1974) KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 03.04 333–343.
IEEE H. Anteplioğlu, “KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 21, sy. 03.04, ss. 333–343, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001400.
ISNAD Anteplioğlu, Hayrettin. “KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21/03.04 (Ocak 1974), 333-343. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001400.
JAMA Anteplioğlu H. KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21:333–343.
MLA Anteplioğlu, Hayrettin. “KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 21, sy. 03.04, 1974, ss. 333-4, doi:10.1501/Vetfak_0000001400.
Vancouver Anteplioğlu H. KÖPEK VE TAVŞANLARDA DENEYSEL KERATOPLASTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;21(03.04):333-4.