Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1975, Cilt: 22 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1975
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000472

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI

Yıl 1975, Cilt: 22 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1975
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000472

Öz

Bu çalışma ile alabalık yetiştiriciliğinde balıkların daha ucuz yemlc beslenme
olanakları araştırılmıştır.
1- Ortalama 1,1 gr. ağırlıktaki alabalık yavruları 4 ay süre ile üç ayrı yemle (A-Balık Unu oranı yüksek kuru yemle, B-Kan unıı oranı yüksek kuru yemle, C-Sadece
kan+dalak karışımı yaş yemle) beslcnmişlerdir.
2- Balık unu oranı yüksek kuru yemIc beslenen alabalık yavruları, kan unu yüksek
kuru yemle ve kan +dalak karışımı yaş yemle beslenen alabalık yavrularına oranla fazla
gelişme göstermişlerdir.
3- Kan unu oranı yük,ek ve sadece kan -:--dalak karışımı ile beslenen alabalık yavruarı, balık unu oram yüksek kuru yemle beslenenlerden az gelişmiş olmakla beraber, 4
aylık besleme sonucu normal ve hatta normalin üzerinde bir gelişme göstermişlerdir.
4- Kan ununun yemdeki oranının yükseltilmesi ve sadece kan ve dalak karışımı
ile ueslenen alabalık yanularında beslenmeyle ilgili herhangi bir sindirim sistemi hastalığı
görülmemiştir.
'i- Ülkemizde, pahalı, yeterli miktarda üretilmeyen, t"mininde güçlük çekilen balık
ununun, alabalık yemindeki oraııını düşürmek ve kan unu oranını yükseltmekle daha
ucuz alabalık yemi t"min etmek mümkün olacaktır. Ucuz atabalık yemi, henüz başlangıç

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmet Baran

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1975
Yayımlandığı Sayı Yıl 1975Cilt: 22 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Baran, İ. (1975). ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000472
AMA Baran İ. ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1975;22(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000472
Chicago Baran, İsmet. “ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22, sy. 01.02 (Ocak 1975). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000472.
EndNote Baran İ (01 Ocak 1975) ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22 01.02
IEEE İ. Baran, “ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 22, sy. 01.02, 1975, doi: 10.1501/Vetfak_0000000472.
ISNAD Baran, İsmet. “ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22/01.02 (Ocak 1975). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000472.
JAMA Baran İ. ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1975;22. doi:10.1501/Vetfak_0000000472.
MLA Baran, İsmet. “ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 22, sy. 01.02, 1975, doi:10.1501/Vetfak_0000000472.
Vancouver Baran İ. ALABALIK (SALMO GAİRDNERİ İRİDEUS) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİK RASYON UYGULAMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1975;22(01.02).