Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1975, Cilt: 22 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001361

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ŞİNŞİLLA'NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ)

Yıl 1975, Cilt: 22 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1974
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001361

Öz

Şinşilla'nın abdomcn ve pelvis org'anları üzerinde (genital organlar hariç) makro-anatomik yönden yapılan bu çalışmada 12 adet erkek şinşilla kullanılmış, aşağıda belirtilen özellik vc ayrımlar saptanmıştır.
j- Midc boşluğu esophagus'un mideyc açıldığı deliğin ortalama 7.6mm vcntral'indc
curvatura vcntriculi major'a dik belirgin bir pila vasıtası ile tam olınayan iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan sol ve dorsal' de olanı adeta bir balon şeklindc genişlemiştir. Sağda vc
pylorus bülgesinde yer almış olan kısmı ise geniş bir huni ağzı biçiminde olup sonra daralarak duodenum'a a<;ılmaktadır.
2- Duodenum'un seyri daha çok atınkine benzerlik güstermektedir.
3- İleum eecum'a açılmadan üııce tavşandaki gibi bir genişleme yapmamaktadır.
4- Colonlar median hattın solunda eeeun1'dan başlamakta, cranio-caudal yönde
diaphragoma ile pelvis giridi arasında altı adet goidiş geliş yapmaktadır. Colon ascendens'de
ikişer adet teniae eoE "c haustra coli ,'ardır.
5- Lien, şekil ve normal duruşu bakımından köpeğinkine benzemektedir.
6- ı!cpar tavşanınkine benzemektedir. Armut şeklinde vesica fellea'st vardır. Ayrıea
lobus caudatus üzerinde belirgin bir proc. papillaris ile proc. caudatus şekillenmiştir.
7- Sağ ren'in extremitas cranialis'i soldakinc oranla biraz daha sivridir ve pclvis renalis'in iç'i tek bir papilla tarafından hemen hemen doldurull11uştur.
8- Gl. suprarenalis sert kıvamıı, büyükçe bir pirinç tanesi şeklinde olup dış yüzü hafif
pürüzlüdür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin Taşbaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1974
Yayımlandığı Sayı Yıl 1975Cilt: 22 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Taşbaş, M. (1974). ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001361
AMA Taşbaş M. ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ). Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1974;22(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001361
Chicago Taşbaş, Metin. “ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22, sy. 03.04 (Ocak 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001361.
EndNote Taşbaş M (01 Ocak 1974) ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22 03.04
IEEE M. Taşbaş, “ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 22, sy. 03.04, 1974, doi: 10.1501/Vetfak_0000001361.
ISNAD Taşbaş, Metin. “ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22/03.04 (Ocak 1974). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001361.
JAMA Taşbaş M. ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;22. doi:10.1501/Vetfak_0000001361.
MLA Taşbaş, Metin. “ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 22, sy. 03.04, 1974, doi:10.1501/Vetfak_0000001361.
Vancouver Taşbaş M. ŞİNŞİLLA’NIN (CHİNCHİLLA BOLİVİANA) ABDOMEN VE PELVİS ORGANLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (GENİTAL ORGANLAR HARİÇ). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1974;22(03.04).