Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001235

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001235

Öz

13u araştlrma, nıminantların hezsel midesi olan aboma,um'un mikromorfolojisini ve bu midede salgılanmakta olan rennin ve pepsin enzimleriilin lokalizasyonunu sapmak için yapıldı. Çeşitli yaş gruplarından olmak üzere, 7 i adet sığır abomasıım'u, 74 adet
koyun ve 6 i adet keçi ahomasum'ları kullanıldı. Araştırnıada, histoşirnik, ışık- ve elektron
mikroskopik metodlardan yararlanıldı.
Araştırınaııın özünü teşkil eden belli başh bıılgular şuıılardır:
i. Föıal hayatta yüzeyepitel hücreleri ilc, her ü~, bölgedeki bezleri oluştilI'an bez epitel
hücreleri müköz karakterdedir.
2. Doğumdan sonra funclus hezlerinin corpus'ları scriiz karakter kazaıımakıa, geri
kalan kısımlarda müköz karakter devam etmektedir.
3. Doğumdan önce nıüköz karakter, daha çok asit mukopolisakkariılerden ileri gelınekte; doğumdan sonra ise. özeııikle yüzey epitelIerin,le, hir dereceye kadar da foveola'-
brda nöıür karakter ağır basmaya haşlamaktadır.
4. ,,,[üköz granüller içinde, protein reaksiyonu veren ve elektI'ün mikroskopta ekzanırik
bir yerleşme gösteren dense-core'lar bulunmaktadır. Bu

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Hassa

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Hassa, O. (1976). ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001235
AMA Hassa O. ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001235
Chicago Hassa, Osman. “ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001235.
EndNote Hassa O (01 Ocak 1976) ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE O. Hassa, “ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001235.
ISNAD Hassa, Osman. “ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001235.
JAMA Hassa O. ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001235.
MLA Hassa, Osman. “ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001235.
Vancouver Hassa O. ABOMASUM MUKOZASININ MİKROMORFOLOJİSİ VE SALGILADIĞI ENZİMLERİN LOKALİZASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).