Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001249

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001249

Öz

1971-1973 yılları arası Fakültemiz Iç Hastalıkları ile Kliniklerimize Reticulitİs
ve Reticulo-peritonitis traumatica nedeniyle getirilen 1-15 yaşları arasında değişik ırkıardan;
ı5 i baş tosun, düğe, boğa ve inekle, yerli bir mandaya operatif müdahalede bulunulmuştur.
Operasyon öncesi tüm hayvanlara Kalchschmidt, Nico" deneyleri ile Röntgen ve diğer
labaratuvar muayene yöntemleri uygulanmıştır.
Operasyon 30 hayvana C;cetzc yöntemiyle, 44 üne Weingart modifiye çemberiyl",9.~ ine
de rumen retraktiirüyle yapılmıştır. i:, i baş hayvan arasında yer alan 15 hayvana da değişik
süre ve aralıklarda 2,3,4 kez operasyon uygulandığından olay sayımız 169 a yükselmiştir.
IVIuayene ve operasyon sonuçlarına göre olaylarımız 9 ana grup altında toplanmıştır.
Bunların 14 üne Reticulitis traumatica, 44 üne R.P.T., 36 sında Pericarditis traumatica, 19
unda akciğer vc kalp bozuklukları, 4 ünde diafragma bozuklukları 12 sinde ruman asidozu
ve atonisi, 5 inde rumen dilatasyonu, 2 sinde de rumen fistülü saptanmış!ır. 9. grupta ise
birden fazla operasyon geçiren 15 olayın patolojik durumları değerlendirilmiştir.
Elde edilen bu patolojik bozukluklar trans-peritoneal ve cndo-visceral yollarla değerlendirilmiştir. Bozukluğa nedan olan yabancı cisimlerin türleriyı" bunların batmış oldukları
yerlerde oluşturdukları adhesion, apse ve fibröz oluşumlarla diğer !ezyonlar arası ilişkiler
kıymetlendirilmeye çalışılmıştır.
Olaylarımız en az 3-6 ay ile 2 seneyi aşkın bir süre izlenmişlerdir. Operasyon sonrası
ölüm olaylarına raslanmamış ancak değişik sürelerde kesimleri önerilmiştir. Başarı oranımız % 80 olarak saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Faruk Akın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akın, F. (1976). SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001249
AMA Akın F. SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001249
Chicago Akın, Faruk. “SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001249.
EndNote Akın F (01 Ocak 1976) SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE F. Akın, “SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001249.
ISNAD Akın, Faruk. “SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001249.
JAMA Akın F. SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001249.
MLA Akın, Faruk. “SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001249.
Vancouver Akın F. SIĞIRLARDA RETİCULO-PERİTONİTİS TRAUMATİCA İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR VE BUNLARIN OPERATİF YOLLA SAĞITIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).