Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001251

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001251

Öz

Bu araştırma, yumurta yönlü eiveiv piliç ve tavuk rasyonlannda ayçiçeği küspesinin soya fasulyası küspesi yerine hangi sınırlar içersinde kullanılabileeeğini saptamak
üzere düzenlenmiştir.
Araştırmada günlük yumurtacı Golden-Comet dişi eiveivlcri kullanılmış. Her grupta
50 şer adet beş grup halinde olmak üzere denemeye toplam250 adet eivei v alırınuştır. Rasyonlara gerek büyütme döneminde gerekse yumurta üretimi döneminde sırasıyla % O, LO, 15,
20 ve 25 oramnda ayçiçeği küspesi konmuştur. Civciv büyütme dönemi 12 hafta devam etmiş
ve bu büyütme döneminden sonra piliçler yumurta üretim dönemine kadar yine aynı düzeyde
ayçiçeği küspesini kapsayan rasyonlarla beslenmişlerdir. 19 ucu haftadan itibaren yumurta
üretim dönemine geçilerek üretim on ay izlenmiştir.
Civciv büyütme döneminde ayçiçeği küspeli farklı rasyonları alan gruplarda canlı
ağırlık artışı haftalık tartılarla saptanarak i2 nci haftada sırasıyla 1202, 1160, 1208, 1207 ye
i224 gr olarak bulunmuştur. Bu i2 haftalık büyütme dönemi sırasında grumlarda bir piliçin
toplam yem tüketimi de 430 1,405 i, 4 i94,41 i2 ve 4234 gr olarak tesbit edilmiştir. Gerek
canlı ağırlık artışlarında gerekse yem tüketimlerinde gruplar arasında istatistiksel bir fark
bulunamamıştır (P> 0.05). Yumurta üretim dönemi on ay izlenerek grupların yüzde ottalama yumurta üretimleri sırasıyla % 63.06, 68.48, 69.74, 68.50 ve 66.18 olarak bulunmuştur. Aynı sıraya göre gruplarda tavuk başına düşen on aylık toplam yumurta verimleri
de i82, 198, 203, 198 ve 190 adet olmuştur. Haftalık tartılarla belirlenen yumurta ağırlık
otalamaları 58.33, 57.74, 58.40, 59.85 ve 59.29 gr ve tavuklarda aylara göre günlük yem
tüketimleri 129,91, 133.00, 135,60, 132.90 ve 135.20 gr'dır. Gruplar arasında yüzde
yumurta verimi, tavuk başına düşen on aylık üretimi ve yumurta ağırlıkları ile yem tüketimi
arasında bir farklılık tesbit edilememişıir (P> 0.05).
Bu araştırmanın sonuçlarına göre ayçiçeği küspesinin yumurta yönlü civciv, piliç ve
tavuk rasyonlarında % 20-25 oranında olmak üzere soya fasulyası küspesi yerine kolaylıkla
kuııanılabileceği ve böylelikle ülkemizin önenıli bir sorununun çözülebileceği kanısına
varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut Akkılıç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akkılıç, M. (1976). YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001251
AMA Akkılıç M. YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001251
Chicago Akkılıç, Mahmut. “YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001251.
EndNote Akkılıç M (01 Ocak 1976) YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE M. Akkılıç, “YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001251.
ISNAD Akkılıç, Mahmut. “YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001251.
JAMA Akkılıç M. YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001251.
MLA Akkılıç, Mahmut. “YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001251.
Vancouver Akkılıç M. YUMURTA YÖNLÜ CİVCİV, PİLİÇ VE TAVUK RASYONLARINDA AYÇİÇEĞİ KÜSPESİNİN SOYA FASULYASI KÜSPESİ YERİNE KULLANILMASI OLANAKLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).