Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001246

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE'UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001246

Öz

Deneyselolarak meydana getirilen C. tenuicol/is invaziyonuna karşı Embay
8440 ve Mebendazole adlı jlaçların etkilerini araştırmak amacıyla 2 aylık i5 kuzu kullanılmıştır. Bunlar 4 ü sağıtma, i i kontrololmak üzere 3 cr hayvanlık 5 gruba ayrılmıştır. ı. ve 2.
gruplarda kullanılan Embay 8440 sırasıyle 50 mg/kg 5 gün, 75 mg/kg. 3 gün süreyle, 3. ve
4. gruplarda kullanılan Mebendazole ise sırasıyla 25 mg /kg. 5 gün, 50 mg {kg. 3 gün süre ile
verilmiştir. Tedavinjn bitiminden 4, 5 ve 6 ıncı haftalarda her gruptan i er adet olmak üzere
kuzuların otopsisi yapılmıştır.
Birinci gruptan yalnız bir kuzuda 12 canlı (% 4,8) C. tenuicollis görülmüş, sağıtma
gruplarındaki diğer bütün kuzularda bulunan sistiserklerin hepsinin ölü oldukları ve pek
çoğunun kalsifiye veya kazeifiye halde bulundukları saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Turan Oğuz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Oğuz, T. (1976). KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001246
AMA Oğuz T. KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001246
Chicago Oğuz, Turan. “KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001246.
EndNote Oğuz T (01 Ocak 1976) KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE T. Oğuz, “KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001246.
ISNAD Oğuz, Turan. “KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001246.
JAMA Oğuz T. KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001246.
MLA Oğuz, Turan. “KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001246.
Vancouver Oğuz T. KUZULARDA DENEYSEL SİSTİSERKOZ (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) İNVAZİYONUNA KARŞI, EMBAY 8440 VE MEBENDAZOLE’UN ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).