Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000489

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS

Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000489

Öz

Sığırlarda infertilite ve abortuslara çok sık raslanmakta ve bazı spesifik cnfektif
etkcnler katiyetle teşhis cdilebilmektedir. Halbuki olayların ~:oğunda kati bir teşhis yapılamamaktadır ve böyle olayların oranı oldukça yüksektir. Çünkü beslenme, sevk ve idare
(menejment), kalıtsal faktörler gibi diğer cevresel etkenler veya bu faktörlerin karışımı bu
kompleks hastalığın nedeni olabilir. Sığırların genital organlarını enfekte eden hastalıklar
hususundaki bilgilere, tam anlamıyla, güvenmek olanaksızdır. Çünkü bunların çoğu ihbarı
zorunlu hastalıklardan değildir veya bir çok memleketlerde bu amaçla donatılmış yeterli
teşhis laboratuvarları ınevcut değildir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hamza Keskintepe

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1977
Yayımlandığı Sayı Yıl 1977Cilt: 24 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Keskintepe, H. (1977). SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000489
AMA Keskintepe H. SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1977;24(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000489
Chicago Keskintepe, Hamza. “SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24, sy. 01 (Ocak 1977). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000489.
EndNote Keskintepe H (01 Ocak 1977) SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24 01
IEEE H. Keskintepe, “SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 24, sy. 01, 1977, doi: 10.1501/Vetfak_0000000489.
ISNAD Keskintepe, Hamza. “SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24/01 (Ocak 1977). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000489.
JAMA Keskintepe H. SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24. doi:10.1501/Vetfak_0000000489.
MLA Keskintepe, Hamza. “SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 01, 1977, doi:10.1501/Vetfak_0000000489.
Vancouver Keskintepe H. SIGIRLARDA ENFEKSİYÖZ İNFERTİLİTE VE ABORTUS. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24(01).