Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ)

Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 03.04, 342 - 360, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001232

Öz

Bu araştırmada merkebin kalp ve atardamarları (karın boşluğu hariç) incelendi. Bu iş için cinsiyeti ve yaşı farkh 30 adet merkep kullanıldı. Elde edilen en önemli
farkları aşağıda gösterdik.
1- Merkepte kalp 2.-5. costa, veya 2.-5. spatium intereostale arasında yerahr.
2- Lig. sternopericardiacum 6. (veya 7). cart. costalis'ten, diaphragma'nın cart. xiphoidea'da olan yapışma yerine kadar uzanır.
3- Atrium dextrum 3,62 =f 0,56 mm, atrium sinistrum 4,04 =f 0,94 mm, ventriculus
dexter 6,73 =f 1,75 mm, ventriculus sinister 20,25 =f 3,587 mm duvar kalınlığındadır. Septum interventriculare ise suIcus coronarius düzeyinde 14,34 =f 3,94 mm, orta kesiminde
15,66 =f 2,92 mm, apex yakınında da 14,07 =ı= 2,75 mm kahnlığındadır.
4- Kalbin basisi ile apex'i arasındaki uzunluğu 17,ıo =f 0,96 mm. craniocaudale
uzunluğu 14,13 =f 1,19 cm, suIcus coronarius üzerindeki çevre uzunluğu ortalama 399,07
=ı= 2,26 cm dir. 5- Kalp ağırlığı 777,37T 181,70g. dır ve vücut ağırlığının i/i LO- i/140 i kadardır.
6" Sağ ventriculus 130,!iT 20,74 cc., sol ventriculus 68,33 T i1,30cc. hacmindedir.
7- Ramus circumflcxus sinister ilc ramus circumflexus dexter arasında anastomosis
yoktur. Ramus interventricularis subsinosus ilc ramus interventricularis paraconalis arasındaki anastomosis vak'alann % 23,3 ünde saptanmıştır.
8- A. carotis communis 5,06 T 1,08 mm iç çapında, 0,62 T 0,21 mm duvar kalınlığındadır .
9- A. carotis externa 4,24 T i,22 mm iç çapında, 0,4i T O,i6 mm duvar kalınlığındadır.
LO-A. thyroidea caudalis çoğunlukla vardır ve a. carotis communis'ten çıkar.
11- A. palatina ascendens hemen daima a. carotis externa'dan, nadir olarak da
a. carotis externa ile tr. linguofacialis arasındaki açıdan çıkar.
12- A. maxiııaris üç koııa sona erer, bunlar: a. malaris ve a. infraorbitalis'in ortak
kökü, a. sphenopalatina, üçüncüsü de a. palatina mınor ve a. palatina major'un ortak kökü olan a. palatina descendens'tir.
13- A. occipitalis 2,13 T 0,44 mm iç çapında, 0,38 T 0,13 mm duvar kalınlığındadır ve çoğunlukla a. carotis interna ile birlikte, ortak bir kökle çıkar.
14- A. carotis interna 2,33 T 0,84 mm iç çapında, 0,35 T 0,10 mm duvar kalınlığındadır.
15- A. intercarotica caudalis kıvnmlı ve aynı zamanda ağsel görünüşlüdür.
16- A. caroticobasilaris daima vardır ve kalın bir damardır.
17- Truncus costocervicalissağ tarafta daima, sol tarafta ise vak'aların % 63,i inde
a. cervicalis profunda ile birlikte, ikinci intercosta! arteria ise a. scapularis descendens'ten,
üçüncü, dördüncü ve beşinci intercostal arteria'lar da a. intercostalis superma'dan çıkar.
18- A. thoracica externa daima a. thoracica interna'dan ayrılır.
19- A. iliaca externa lumbal omurun, vak'alann % 13,3 ünde de 4. bcl omurunun
ventrali düzeyinde, aorta abdominalis'ten çıkar, 7,i7 T 0,380 mm iç çapında, 0,80:ı= O,
0,50 mm duvar kalınlığındadır.
20- A. cremasterica a. ductus deferentis ile anastomosis yapar. A. saphena'nm ramus
cauda1is'i a. caudalis femoris'in ramus descendens'i ile anastomose olur.
21" A. sacralis mediana vak'a1ann ancak % 6,6 sında bulunmuştur.
22- A. iliolumbalis a. obturatoria'dan çıkar.
23- A. glutea cranialis parietal kökten tek başına çıkar

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 03.04, 342 - 360, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001232

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necdet Dursun

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1977
Yayımlandığı Sayı Yıl 1977Cilt: 24 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Dursun, N. (1977). MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(03.04), 342-360. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001232
AMA Dursun N. MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ). Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1977;24(03.04):342-360. doi:10.1501/Vetfak_0000001232
Chicago Dursun, Necdet. “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24, sy. 03.04 (Ocak 1977): 342-60. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001232.
EndNote Dursun N (01 Ocak 1977) MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24 03.04 342–360.
IEEE N. Dursun, “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 24, sy. 03.04, ss. 342–360, 1977, doi: 10.1501/Vetfak_0000001232.
ISNAD Dursun, Necdet. “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24/03.04 (Ocak 1977), 342-360. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001232.
JAMA Dursun N. MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24:342–360.
MLA Dursun, Necdet. “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 03.04, 1977, ss. 342-60, doi:10.1501/Vetfak_0000001232.
Vancouver Dursun N. MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) KALP VE ATARDAMARLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR (KARIN BOŞLUĞU HARİÇ). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24(03.04):342-60.