Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000576

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000576

Öz

Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre Türkiye'de
basılan tüm yapıtların ~v1illi Kütüphane'ye de gönderilme zorunluluğu vardır. Bu nedenle derlememizde en emin kaynak olarak ilgili
KütüjJhane'den yararlanıldı. Ancak, son basılan y:.ıyırılann matı)aalardan zamanında gönderilememesi ve daha ı977'in son aylarında yayımlanan yapıtların gönderilmekte oluşu nedeniyle, geçen yılın bu nitelikteki yapıtları d:ı kaynakçanın kapsamırı:.ı alındı.
Yapıtlar, Ankara Üniversittsi Veteriner Fakültesi Kütüphanesinin kullanmakta olduğu Dewey Orılu Sınıf!,:ındırma Sisteır,iııe* göre,
ana başlıklar altında ve konu numarösı esasına göre sıra ile verilmiştir.
yine Kütüphanemizce, Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Bölümünün de görüşü alınarak Yeterinerlik Kcdu olan 636.089 un yerine "V"
kodu kullanılmak üzere Tıp ve Veterincrlik kolleksiyonlarınm yaklaştırılma~'ı esası benimsendiğinden, kaynakçad:ı da aynı esasdan
hareket edilerek Yapıtlar TI}J ve Veteriner Tıp başlıkları ahırıda
toplanmıştır. Amaç: daha iyi hizmet olduğ'undan, yapıtların "İçindekiler" bölümüne de yer verilmiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şendil Çetinkaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, Ş. (1978). VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000576
AMA Çetinkaya Ş. VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000576
Chicago Çetinkaya, Şendil. “VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 02 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000576.
EndNote Çetinkaya Ş (01 Ocak 1978) VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 02
IEEE Ş. Çetinkaya, “VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 02, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000576.
ISNAD Çetinkaya, Şendil. “VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/02 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000576.
JAMA Çetinkaya Ş. VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000576.
MLA Çetinkaya, Şendil. “VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 02, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000576.
Vancouver Çetinkaya Ş. VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAYNAKÇASI: YAPıTLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(02).