Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000577

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE'Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000577

Öz

Araştırma, yoğurt imalatlzanelerinin, )ioğurt kültürü gereksinmelerine cevap verebilmek amacıyla vapılmıştır.i49 yo<~urt numull1esinden hoş lezzet ve ı£ygun aromada olan ve bakteriyoskopide yakııı sayıda kok ve çomaklan kapsadıkları lespit edilen Ankara'-
dan 42, ırlanbul'dan 10, Eskişehir'den 2, Denidi'den 2 ve AJjıon'dan i adet
olmak üzere 57 yoğurt numunesi denemey'e alındı. Bu numunelerden 94 Lactobacillııs bul,!J,aricusve J 2 i Streptococcus thermop/zilus suşu iaantifiye edildi.
En aktif olan 20 şer adedi seçılerek laboratuvar ı-e lInalathane koşullannda,
~ı;oğurt.yapımında denendi.
Suşların aayanıklı hale getirilmesinde en i.yi neıice % 8 saHaraz kapsayan, % 20 kum maddeli konsantre J'üt ortamında üretılen kültürlere '/0 1.5
sodyum glutamat ilavesiyle ve -40cC de dondurulduktan sonra liyofiliza~)'011u
ile elde edildi. B~ylelikle hazırlanar. tek re miks liı'ofilize kültürlerin en az
altı a)i süreyle imalathane koşullarında )'oğurt kültürü hazırlamak amac~J'la
kullanılabileceği sap.andı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necdet Dursun

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Dursun, N. (1978). MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000577
AMA Dursun N. MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000577
Chicago Dursun, Necdet. “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 03 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000577.
EndNote Dursun N (01 Ocak 1978) MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 03
IEEE N. Dursun, “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 03, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000577.
ISNAD Dursun, Necdet. “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/03 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000577.
JAMA Dursun N. MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000577.
MLA Dursun, Necdet. “MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 03, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000577.
Vancouver Dursun N. MERKEBİN (EQUUS ASİNUS L.) LİGAMENTUM NUCHAE’Sİ ÜZERİNDE MAKRo .•ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(03).