Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000579

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840' )'NIN ÖNEMİ

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000579

Öz

T/ıeileria mutans yeıyüzünde çok }'aygm olup Afrika, A,rya,
Avrupa, Avustralya ve Amerika sı,~ırlarında tesbit edilmiştir, Türkiye'nin
bütün illeri sığırlarında da Th,mutans'ın varlığı saptanmıştır,
Theileria mutans bazı araştırıcılara göre sığırların doğal para;dti, bazılarına göre onlarda selim seyreden, d(~er bazılarına göre de şiddetli anemi)'e
neden olup akut theileriosis ve ölüm mqdana getiren bir etkendir.
İlkbaharda meraya ilk çıkan danalarda hastalık hemen gö'rülür. Etkenin vektörlüğünü yapan keneler tam bir açıklık kazanmamıştn. Vektör oldukları bildirilen bir çok kene türü yurdumuzda bulunmamaktadn. Bunlardan
yalnız Boophilus aunulatus ile Haema/Jhysalis punctata vardır. Diğer )Iandan
mera)la ilk çıkan sığırlar Rhipiceplıalus bursa, Rhipieeplıalus sanguineus ve
Boophılus annulatus ile eı?!este olmaktadırlar. Bundan dola)lı vektör tesbiti
çalışmalarımıza bu kene türlerini seçerek başladık,
Yapılan araştırmada Theileria mutans taşı;'an hasta sığırdan kan emdirdiğimi:;: Rh.bursa ve R/ı,sanguineus'lar Iıiç bir gelişme safhalarında
hastalığı salim danalara nakletmediler. Buna karşılık Boophilus annulatus'-
lar TIı.mutans'ı birinci jeneraS)'onlaJ'l11da almışlar, ikinci jeneraS)!onlarında
ise salim danalara nakletmişlerdir. A)l111kenenin üçüncü jenera,ryonu hastalığı
nakletmemiştir. Etkenleri alan deney danalarında ateş, anemi, iştalısızlık,
mukozalarda sarılık. lenF yumrularında şişme oluşmuştur. Hastalık 45-48
gün içinde seyrini tamamlamış, hasta danalara hiçbir şekilde müdahelede bulunulmamış, )lalmz i)li beslenmeleri ,!!,özetilmiştir.
Theileria mıilans'ın vektö'rü olarak suçlanan kenelerden Haemaplı)ısalis
punctata, çalışmalar esnasında elde edilemediğinden nakil denemeleri bu kene
ile yapılamamıştn. Bu kene ile de nakil denemesi)lapılmasının, Th. mutans'ııı
ı'ektörlerinin açıklık kazanması açısından )ıararlı olacağı kanısmda)'ız.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdoğan Ertürk

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Ertürk, E. (1978). sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000579
AMA Ertürk E. sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000579
Chicago Ertürk, Erdoğan. “sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 03 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000579.
EndNote Ertürk E (01 Ocak 1978) sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 03
IEEE E. Ertürk, “sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 03, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000579.
ISNAD Ertürk, Erdoğan. “sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/03 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000579.
JAMA Ertürk E. sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000579.
MLA Ertürk, Erdoğan. “sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 03, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000579.
Vancouver Ertürk E. sıÇAN StDİK KESEStNDE YAPILAN ARAŞTıRMALARDA TRICHOSOMOIDES CRASSICAUDA (BELLINGHAM 1840’ )’NIN ÖNEMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(03).