Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001141

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)'IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001141

Öz

Kış kenesi (Ornithodorus lahorensis) larvalarına karşı ı2 ilaç
denendi. Denemelerde kullanılan ilaçlar, deneme sayıları, suşların toplandığı
iller, suş numaralarıyla log. doz Iprobit ölüm regresyon eşitliği ve elde edilen
LG 50 değeriyle bunların güven sınırları, rölatif toksisite ve variasyon faktörleri çizelge 2 de özetlendi. ilaçların etki biçimleri ise Çizelge ıde gösterildi.
ilaçların etki güçleri birbirleriyle LG 50 düzeyinde rölatif toksisite faktörlerine göre karşılaştırıldı. Karşılaştırılmalarda kış kenesine karşı yurdumuzda
kullanılagelen lindane kriter olarak seçildi. Kullanılan ilaçlardan diehlorvos
buhar yoluyla 203.75 ve değme yoluyla 20.58; carbaryl ise 2.45 kez lindane' dan
daha etkili bulundu. Trichlorphon 0.94 ve malathion 0.76 kez lindane' dan
daha az etkiliJakat lindane'nın yerine kullanılabilecek ilaçlar olarak belirlendi.
Diğer ilaçlar lindane' a. oranla yeterli etkide görülmedi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Kalkan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Kalkan, A. (1978). KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001141
AMA Kalkan A. KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(04). doi:10.1501/Vetfak_0000001141
Chicago Kalkan, Ahmet. “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001141.
EndNote Kalkan A (01 Ocak 1978) KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 04
IEEE A. Kalkan, “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 04, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000001141.
ISNAD Kalkan, Ahmet. “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001141.
JAMA Kalkan A. KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000001141.
MLA Kalkan, Ahmet. “KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 04, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000001141.
Vancouver Kalkan A. KOYUN KIŞ KENESİ (ORNİTHODORUS LAHORENSİS NEUMANN, 1938)’IN AKARİSİTLERLE KONTROLU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR 1- O. LAHORENSİS LARVALARININ AKARİSİTLERE GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK DERECELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(04).