Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001137

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA'NIN IMMUNOPEROKSİDAZ ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001137

Öz

F. hepatica ile yapayenfekte edilen 9 aylık merinos kuzularında,
rascioliasis'in teşhisi indirek immunofloresan (lFA T) ve immunoperoksidaz
(IPT) testleri ile karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır.
Üç gruba ayrılan kuzulardan 6 şar hayvanlık 1. ve 2. gruba sırasıyla
75 ve 225 er adet metaserker verilmiş, 2 hayvanlık 3. grup ise enfekte edilmeksizin kontrololarak bırakılmıştır.
Enfeksiyondan sonra birer hafta ara ile her iki testle yapılan semlojik
yoklamalarda en erken 2. haftada antikor tesbit edilmiştir. Tüm enfekte hayvanlarda antikor IPT ile 3. haftada, lFA T ile 2. grupta 3, 1. grupta ise 5.
haftada saptanmıştır. Delişik sayıda metaserker ile enrekte gruplar arasında
ünemli sayılabilecek bir farklılık görülmemiştir.
Sağıtımdan sonra enfekte hay'vanlarda antikor düzeyi haftalar ilerledikçe
düşüş göstermiş, 1/2 dilusyandan sonraki sulandırmalarda negatif sonuçlar
lPT ile 18. haftadan, lFA T ile ise 14. haftadan itibaren görülmeye başlanmıştır. IPTnin yüksek sulandırmalarda yani düşük antikor düzeylerinin saptanmasında lFA T ne oranla daha hassas olduğu dikkati çekmiştir.
Kontrol grubundaki hayvanların deney süresince her iki testle yapılan
serolojik yoklamaları daima negatif bulunmuştur.
Böylece yapılan çalışmada jascioliasis'in teşhisinde her iki testin başarı -
ile kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Ayrıca, ışık mikroskobunun kullanılabilmesi ve düşük antikor düzeylerinin tesbitinde daha hassas olması nedenleriyle
IPTnin tercih edilebilir bir test olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Turan Oğuz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Oğuz, T. (1978). DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001137
AMA Oğuz T. DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(04). doi:10.1501/Vetfak_0000001137
Chicago Oğuz, Turan. “DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ Ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001137.
EndNote Oğuz T (01 Ocak 1978) DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 04
IEEE T. Oğuz, “DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 04, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000001137.
ISNAD Oğuz, Turan. “DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ Ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001137.
JAMA Oğuz T. DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000001137.
MLA Oğuz, Turan. “DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ Ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 04, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000001137.
Vancouver Oğuz T. DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDİLEN KOYUNLARDA FASCIOLA HEPATICA’NIN IMMUNOPEROKSİDAZ ve IMMUNOFLORESAN TEKNİKLERİ İLE MUKAYESELİ TEŞHİSLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(04).