Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001142

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001142

Öz

Bu çalışma seksüel siklusun çeşitli dönemlerinde uterusun eı!feksiyonlara karşı koyma gücünü araştırmak üzere yapıldı.
Denemeler, ovariectomie yapılarak ovaryumların doğalllOrmonal etkilerinden
kurtarılmıç 18 adet dişi koyun üzerinde uygulandı. Altışar koyunluk 3 guruba
ayrılan bu hayvanlardan, 1. gurup östrojenik etki altına, 2. gurup luteinik etki
altına alındzlar, 3. gurup ise kontrololarak kullanıldı.
Her guruptaki koyunların cervix uterisine 6 değişik mikroorganizma
inoküleedildi./nokülasyonlardan 3 gün sonra ilk ve 6 gün sonra ikinci defa cervix
uteri akıntısından örnekler alınarak laboratuvar muayeneleri yapıldı.
lnvivo ve invitro olarak yapılan çalışmalar sonunda östrüs döneminde salgılanan östrojenik hormonun, luteal dönemde salgılanan progesterona kıyasla daha
iyi bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu ve enfeksiyonların gelişmesini engellediği
saptandı.
Bulguların zşığı altında, uterusun enfeksiyon şansının en az östrojenik
dönemde olduğu ve uterus enfeksiyonlarının sağıtzmında östrojenik homronun gerek
lokal gerekse parenteral verilmesinin uterus enfeksiyonlarım önleyici ve giderici
etkiye sahip oldukları kanısına vardık.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. Zeki Doğaneli

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Doğaneli, M. Z. (1978). KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001142
AMA Doğaneli MZ. KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(04). doi:10.1501/Vetfak_0000001142
Chicago Doğaneli, M. Zeki. “KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001142.
EndNote Doğaneli MZ (01 Ocak 1978) KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 04
IEEE M. Z. Doğaneli, “KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 04, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000001142.
ISNAD Doğaneli, M. Zeki. “KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001142.
JAMA Doğaneli MZ. KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000001142.
MLA Doğaneli, M. Zeki. “KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 04, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000001142.
Vancouver Doğaneli MZ. KOYUNLARDA ÖSTRÜS SİKLUSUNUN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE UTERUSUN ENFEKSİYONLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(04).