Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001136

Öz

Bu çalışma ile kuru pelet alabalık yemi bulmanın sorun olduğu
Çifteler - Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma istasyonunda, üretimin
sürekliliğini sağlayacak yem sorununun çözümünde yöreselolanakların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Ortalama 1,197 g. ağırlık ve 2,88 :t 0,173 cm uzunluktaki gökkuşağıalası (Salmo gairdneri irideus RICHARDSOJi, 1836) yavruları, yavru geliştirme h:wuzlarında yaklaşık altı ay, üç ayrı bileşimdeki yemle beslenmişlerdir.
Uygulamanın sonunda gökkuşağıalası yavruları; I. grupta 74,7 ortalama
ağırlık, 16,44 - 0,11 cm. uzunluk; II. grupta 67 g. ortalama ağırlık, 16,38
0,241 cm, uzunluk; III. grupta 91.2 g. ortalama ağırlık, 17,88:t 0,180 cm. uzunluk kazanmışlardır. Gruplarda yem değerlendirme kat sayısı (rDK);
I. grupta 1,587, II. grupta 2,69, III. grupta 2, i48 olmuştur.
Bileşiminde % 34,58 protein bulunan kuru yemle beslenen alabalık yavrularının gelişmeleri, % 50 kuru yem ve % 50 balık kıyması karışımı ile
besimeniere göre geri kalmıştır. Sadece balık kıyması ile beslenen II. gruptaki alabalık yavruları, III. gruptaki yavrulara oranla az gelişmiş, ancak
büyümeleri genel değerlendirmelere göre normalolmuştur. En az gelişme gösteren balık kıymasından yaş yemle beslenen JI. gruptaki gökkuşağı alası yavrularının, yaklaşık altı ayda ortalama 67 g. ağırlık ve 16,38 :t 0,241 cm.
gövde uzunluğu kazanmaları normal bir gelişmedir.
Bu çalışma ile bileşimindeki en az % 40 hayvansal proteinin ana dolgu
maddesi balık unu olan kuru yem kullanmaksızın veya sınırlı kullanmak koşulu
ile alabalık üretiminin yapılabileceği saptanmıştır. işletmede doğalolarak bol
miktarda bulunan ve insan gıdası olarak tüketimi yapılmayan Alburnus escherichi
STETNBACHNER (tatlı su sardalyası) balıklarını veya bunun ana dolgu
madde olacağı karışımı alabalık yemi olarak kullanmak olasıdır. Bu yöntem
insan gıdCLSıolarak tüketimi yapılmayan balığın, kaliteli balık etine dönüşümünü Hğlarken, ekonomik açıdan da rem giderlerini a.<.altacaktır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001136

Öz

Bu çalışma ile kuru pelet alabalık yemi bulmanın sorun olduğu
Çifteler - Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma istasyonunda, üretimin
sürekliliğini sağlayacak yem sorununun çözümünde yöreselolanakların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Ortalama 1,197 g. ağırlık ve 2,88 :t 0,173 cm uzunluktaki gökkuşağıalası (Salmo gairdneri irideus RICHARDSOJi, 1836) yavruları, yavru geliştirme h:wuzlarında yaklaşık altı ay, üç ayrı bileşimdeki yemle beslenmişlerdir.
Uygulamanın sonunda gökkuşağıalası yavruları; I. grupta 74,7 ortalama
ağırlık, 16,44 - 0,11 cm. uzunluk; II. grupta 67 g. ortalama ağırlık, 16,38
0,241 cm, uzunluk; III. grupta 91.2 g. ortalama ağırlık, 17,88:t 0,180 cm. uzunluk kazanmışlardır. Gruplarda yem değerlendirme kat sayısı (rDK);
I. grupta 1,587, II. grupta 2,69, III. grupta 2, i48 olmuştur.
Bileşiminde % 34,58 protein bulunan kuru yemle beslenen alabalık yavrularının gelişmeleri, % 50 kuru yem ve % 50 balık kıyması karışımı ile
besimeniere göre geri kalmıştır. Sadece balık kıyması ile beslenen II. gruptaki alabalık yavruları, III. gruptaki yavrulara oranla az gelişmiş, ancak
büyümeleri genel değerlendirmelere göre normalolmuştur. En az gelişme gösteren balık kıymasından yaş yemle beslenen JI. gruptaki gökkuşağı alası yavrularının, yaklaşık altı ayda ortalama 67 g. ağırlık ve 16,38 :t 0,241 cm.
gövde uzunluğu kazanmaları normal bir gelişmedir.
Bu çalışma ile bileşimindeki en az % 40 hayvansal proteinin ana dolgu
maddesi balık unu olan kuru yem kullanmaksızın veya sınırlı kullanmak koşulu
ile alabalık üretiminin yapılabileceği saptanmıştır. işletmede doğalolarak bol
miktarda bulunan ve insan gıdası olarak tüketimi yapılmayan Alburnus escherichi
STETNBACHNER (tatlı su sardalyası) balıklarını veya bunun ana dolgu
madde olacağı karışımı alabalık yemi olarak kullanmak olasıdır. Bu yöntem
insan gıdCLSıolarak tüketimi yapılmayan balığın, kaliteli balık etine dönüşümünü Hğlarken, ekonomik açıdan da rem giderlerini a.<.altacaktır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmet Baran

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Baran, İ. (1978). ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001136
AMA Baran İ. ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(04). doi:10.1501/Vetfak_0000001136
Chicago Baran, İsmet. “ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001136.
EndNote Baran İ (01 Ocak 1978) ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 04
IEEE İ. Baran, “ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 04, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000001136.
ISNAD Baran, İsmet. “ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001136.
JAMA Baran İ. ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000001136.
MLA Baran, İsmet. “ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 04, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000001136.
Vancouver Baran İ. ÇİFTELER-SAKARYABAŞI BALIK ÜRETİM VE ARAŞTIRMA İSTASYONUNDA GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ (SALMO GAlRDNERİ IRIDEUS RICHARDSON, 1836) BESLENMESİNDE YÖRESEL OLANAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(04).