Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000862

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI'NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000862

Öz

Ankara keçilerinde Eoarloingi'nin patojenitesini araştırmak
amacıyla takriben 6 haftalık 16 Ankara keçisi oğlağı 0.001-10 milyon E.arloingi oosisti ile inoküle edilmiştir. İnokülOJyonu izleyen 3.cü günde kesilen biri dışında, o/flakların hepsinin koksidioza )'akanlandığı saptanmıştır.
0.0.1-10 milyon arasında dec~işen oosistle inoküle edilen oğlaklarda,
inokülasyondan 7-15 gün sonra başalqvan şiddetli bir islıal görülmüş;
ishal!i dönem i -8 gün sürmüştür.
İnoküle edilen oğlakların 3 ü inokülaJyondan 3,6 ve 9 gün sonra kesilmişler, II tanesi inokülasyandan 12-27 gün SOnra koksidiyoz semptomları devam
ederken; 2 oğlak da 35 ve 62. ci /!,ünlerde koksidioz semptomları kaybolduktan
sOnra ölmüşÜrdir. A1akroskopik bakıda ince barsak dıştan şişkin, gergin ııe
hiperemik bir durumda, me;:,enteriyallenfyumruları bÜ)!ümüş, mezenteri;'al kan
damarları kanla dolu kordonlar halinde görülmüştür. ince barsak muko<:ası
ödemli, hiperemik ve kalıntaşmış; mukoza sat/anda kanamalı ülselere, toplu
iğne başı büyüklüğünde odaklara raslanmıştır. Bunlara ilaveten gene ince
barsak mukozası ü,?:p'inde kenarları gayri munta<:aın 0.5 cm. çapında plaklar
bulunmuştur.
A1ikroskopik muayenesinde E.arloingi'nin şi<:ogonik dönemde içinde
geliştiği -ciltusları, gametogonik dönemde de içinde geliştiği kript ve ı;iltus
epitelterini genişletip parçaladığı, böylece epitel tabakasını yok ettiği, mukozada
hiperemi, hücre infiltrasyonu, ülser, kanama, nekroz ve hipertrofi ile sonuçlanan
şiddetli profileratif değişiklikltre sebeb olduğu anla.şılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükran Dinçer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Dinçer, Ş. (1979). ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000862
AMA Dinçer Ş. ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000862
Chicago Dinçer, Şükran. “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000862.
EndNote Dinçer Ş (01 Ocak 1979) ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 01.02
IEEE Ş. Dinçer, “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000000862.
ISNAD Dinçer, Şükran. “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000862.
JAMA Dinçer Ş. ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26. doi:10.1501/Vetfak_0000000862.
MLA Dinçer, Şükran. “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi:10.1501/Vetfak_0000000862.
Vancouver Dinçer Ş. ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 PATOGENİTESİ UZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(01.02).