Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000876

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000876

Öz

ı976- ı979 yılları arasında 92 baş inek, dana, buzağı, at ve kö~
pekte oluşan yara, soğuk apse omphalitis, göbek apsesi, ]ıtık, fistül, dirsek hygroması, prestemal bursitis olgularının operasyon yaraları,. Kallikrein, T rypsin,
Chymotrypsin, Fibrinolysini inhibe eden-ve bir proteinaz inhibitörü olan Trasy101 ile sağıtıldılrır.
Olgular 6 grup altında bölümlendirildiler:
ı.grupta,. çene altı soğuk apse, aktinomikoz, lenfadenitis ıüberkuloza,
indiferensiye karsinom olmak üzere toplam 29 olgu)'a post operatif 3-6 saat
sonra 50- ı00000 u.ı. Trasyloliin lokal enjeksiyonu yapıldı.
2. grupta,. 36 omphalitis ve göbek apseli buzağıya 25-50.000 U. İ. Trasylol şırınga edildi.
3. grupta,. hernia umbliealis ve ventralis saptanan 9 dana ve ineğe 25-50.
000 u.J. Trasylol verildi.
4. grupta,. 7 atta saptanan yara ve dirsek hygromasına post-operatif
100 .000 u.l. Trasylol uygulandı.
5 . grup olarak ele alınan,. 6 olgu.yu içeren presternal bursitis ve apseli
ineğe 100.000-200.000 u.1. Trasylol verildi.
6. grup olarak belirlenen ve 5 köpekte şekillenen yara vefistül olgularına
25.000 uJ Trasylol enjekte edildi.
Çene altı lenf yumrularının tuberkülozik lenfadenitisleri dışında tüm olgularda % 98 oranında başarı elde edildi. 4 buzağı ve bir köpekte Trasyolün
lokal uygulanışı sırasında taşikardi ve titreme gibi reaksiyonlar izlendi. raralarda serozite ve ödem gibi komplikasyonlar izlenmediği gibi yaraların
çok kısa zamanda kapandıkları dikkati çekti.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Faruk Akın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Akın, F. (1979). POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000876
AMA Akın F. POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000876
Chicago Akın, Faruk. “POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000876.
EndNote Akın F (01 Ocak 1979) POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 01.02
IEEE F. Akın, “POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000000876.
ISNAD Akın, Faruk. “POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000876.
JAMA Akın F. POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26. doi:10.1501/Vetfak_0000000876.
MLA Akın, Faruk. “POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi:10.1501/Vetfak_0000000876.
Vancouver Akın F. POST-OPERATİF YARA SAGITIMINDA TRASYLOLÜN ETKİLERİ ÜZERİNDE DENEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(01.02).