Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000867

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000867

Öz

Kliniğimizde trajik kazası )'ada yüksek bir yerden düşme nedeniyle getirilen 20 kedi, i5 köpek, 3 at ve 3 sığır saifıtımımız altında alındı.
Toplam olgu sayımız 41 olarak belirlendi. Etiyoloiik araştırmalarda; kedilerin
% 55 inin balkondan düşme, % 25 ir,in trajik kaza,ı, % 20 sininde küçük yavru
kedilerin edlme )'ada yabancı kediler karafindan saldırl)'a uğraması şeklinde
belirlendi. Köpeklerin ise ikisi dışında tümü trajik kazasır.dart getirilmişti.
Kedileriıı 13 ünde contusio cerebri, 7 sinde commotio cerebri tesbit edildi.
6 olguluk sığır ve atlarda ise bir sığır dışında diğer tümünde contusio cerebri
izlendi. A)'rıca bunlarda beyin ödemi, beyin hemorajisi ve hipovolemik şok
)'ada kollapsla ilgili bulgularla, Strabismus, konv1)lsiyon ve Amourosis ı;ibi
komplikasyonlar değerlendirilmeye çalışıldı.
Hastalığın tanılarında patetlar, cubiti ve myotatik reflekslerle oculocephalic refleksler kontrol altına tutuldu.
Sağıtımlarında; Ringer laktat % 5 dekstrozlu, 1 / 6 molar sodium lactate,
% 2,5 dekstroz ve serum jizyoloiikle asidoz olgularına karşıda % 1,4 lük
bikarbonat solwyonları uygulandı. Ayrıca beyin ödeminin giderilmesinde Dexamethazone ile organizma müdajaa reaksiyonlarının kuvvedendirilmelerinde Doca
kullanıldı.
Başarı oranımız % 70,74 olarak belirlendi

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Faruk Akın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Akın, F. (1979). EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000867
AMA Akın F. EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000867
Chicago Akın, Faruk. “EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000867.
EndNote Akın F (01 Ocak 1979) EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 01.02
IEEE F. Akın, “EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000000867.
ISNAD Akın, Faruk. “EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000867.
JAMA Akın F. EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26. doi:10.1501/Vetfak_0000000867.
MLA Akın, Faruk. “EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi:10.1501/Vetfak_0000000867.
Vancouver Akın F. EVCİL HAYVANLARDA COMMOTİO VE CONTUSİO CEREBRİ OLGULARıNDA KLİNİK GÖZLEM VE SAGITIM DENE. MELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(01.02).