Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000861

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AKTIF TRANSPORT

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000861

Öz

Hücre sürekli olarak çevresi ile madde alışverişi içinde hulunur.
Hücreye ulaşmak zorunda olan her madde, ve hücrf!-viterk eden her metabolizma ürünü, hücre zarını geçmeye mecburdur. Burada maddelerin taşınması başlıca iki ola)'la mümkün olmaktadır. 1- Pasif transport, 2- Aktif transport.
Pasif transportla, bir maddenin zan geçmesini salla)'an itici kuvvet, diffü;;;yon kuvvetlidiL Serbest diffü:çyonda, parçacıkların akışı kon,rantrasyon farkı ile orantılıdır.
Aktif transport,. hücrenin kullanımına hazır serbest enerjinin bir bölümünün, )'önlendirilmiş bir pompalama içinde harcanması ile pasif transporttan
a)'rzlır. Bu şekilde )'üksck konsantrasyona karşı da bir transport gerçekleşebilir.
Pek çok maddeler i[in aktif transport mekanizmaları bilinmektedir. Çeşitli iyonlar ve organik maddeler aktif olarak taşınırlar. Sinir ve kas dokusunun
işlevi için aktif transport şarttır.
Aktif transpartun m?leküler mekanizması, başlıca iki modelle açıklanabilir. ı- T aş!)iıeı model, 2- Permea;:: modeli.
T aş!)iıcı modelde, A TP harcamak sureti),1e taşmacak iyan ya da molekül
ile bağlanan bir taç!)iıeının varlığı söz konusıdur.
Permeaz modelinde ise, çözünmüş organik maddelerin ı'e metal iyonlarının bir hücreye girişinin )'önleııdirilmiş, spesifik enzim sistemleri tarafından
katalize edildiği sanılmaktadır. Nitekim mikroorganizmalarda "Permeazlar"
diJle isimlendirilen çeşitli spesijik proteinler bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hayati Çamaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Çamaş, H. (1979). AKTIF TRANSPORT. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000861
AMA Çamaş H. AKTIF TRANSPORT. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000861
Chicago Çamaş, Hayati. “AKTIF TRANSPORT”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000861.
EndNote Çamaş H (01 Ocak 1979) AKTIF TRANSPORT. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 01.02
IEEE H. Çamaş, “AKTIF TRANSPORT”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000000861.
ISNAD Çamaş, Hayati. “AKTIF TRANSPORT”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000861.
JAMA Çamaş H. AKTIF TRANSPORT. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26. doi:10.1501/Vetfak_0000000861.
MLA Çamaş, Hayati. “AKTIF TRANSPORT”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi:10.1501/Vetfak_0000000861.
Vancouver Çamaş H. AKTIF TRANSPORT. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(01.02).