Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 93 - 114, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001011

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 93 - 114, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001011

Öz

Türkiye' de üretilen tatlı su istakozu (Astacus leptodaclJ'lus Esch.
ı823) üzerinde ürün özelliği bakumııdan bfyometrik incelemeler.
Bu araştırmada, Türkiye'nin su ürünleri ekonomisinde önemli .J'eri olan
tatlı su istakozunun (Astacus leptodaclJ'lus Esch. ı823) gövde ve verim (J'enebilen kısım, kas) özellikleri üzerinde bi.J'ometrik analizler yapılmıştır.
Istakodar başta Agridir gö'lü olmak üzere, çeşitli göllerden (Aporyont,
Man)'as, hnik, Eber, A kşehir, Takos gölleri ve Miliç ça.J'ı) toplanmıştır.
Dişi re erkek isirkodann gijIJde ile ıuim ö.celliklcrine ilişkin verilerle
bu ö::.ellikler cresındaki ilişkiler iste.fistiki oIr.rak incelenmiştir.
Elde edilen sOJwçlrmu, ista!w;darıı, beslenme, bü)'üme, erginlik durumları
ile cv )!,:saklannıı ilişkin bo)' lIz1wlllğuil1m sı7,fJü:ıl'masındayararlı olabileceği
iizeriııde ic,rtışılmış le rJi.~erİstdo,: türleri ile karşda.rtırmelt'.1"lyalılmzştzr.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülten Köksal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Köksal, G. (1979). BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(03.04), 93-114. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001011
AMA Köksal G. BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(03.04):93-114. doi:10.1501/Vetfak_0000001011
Chicago Köksal, Gülten. “BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 03.04 (Ocak 1979): 93-114. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001011.
EndNote Köksal G (01 Ocak 1979) BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 03.04 93–114.
IEEE G. Köksal, “BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 03.04, ss. 93–114, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000001011.
ISNAD Köksal, Gülten. “BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/03.04 (Ocak 1979), 93-114. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001011.
JAMA Köksal G. BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26:93–114.
MLA Köksal, Gülten. “BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 03.04, 1979, ss. 93-114, doi:10.1501/Vetfak_0000001011.
Vancouver Köksal G. BIOMETRIC ANALYSIS ON THE FRESHWATER CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCH. 1823) WlDCH LS PRODUCED IN TURKEY - RELATIONSHIP BETWEEN THE MAJOR BODY COMPONENTS AND MEAT YIELD. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(03.04):93-114.