Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 115 - 125, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001022

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 115 - 125, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001022

Öz

: 1971-1978 yılları arasında değişik ırklara ait ı8 inekte reticulum jistülü ve yabancı cisim apse olguları izlendi.
Bunlardan 13 inekte reticulum fistülü, 5 inde de apse olgusu saptandı.
Fistül olgularınm 7 si regio xyphoideada, 3 ü regio olecrani arkasında ve 5-8.
inter costcl aralıkta gözlendi.
5 olguda ekstra -gastrik olarak karın ve göğüs duvarına sapmış madeni
yabancı cisimler nedeniyle apseler tesbit ediIILi. Bunlardan ikisi 5-8. inier coscostal aralıkta, i i 8. costa-chondral eklem düzC)'inde, 2 side pre-sternal bölgede izlendi.
Fistül olgularında zayıflık dehidrata,~yon belirtileri, apselerde de genel
durum bozuklu,~u saptandı.
Fistül olgularında laparatomi yolu ile reticulum tarafında, fistül kanalı
iki yerden ligatüre edilerek kanal total ekstripe edildi. Dış Jistül deliğindende
yabancı cisimler olanaklar ölfüsünde uzaklaştırıldı. Bu yöntemle olgdardon
% 38,8 oranında başarılı sonuf elde edildi.
Apse olgularının sağıtımı klasik apse tedavisi yada total ekstirpasyonla
gerfekleştirildi. Bundada başarı oranı % ı6,60 olarak belirlenai. Böylece Fistül ıe apselerde başarı oranımı,{. % 55,40 olarak de,ğer[,ıııdirild

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Faruk Akın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akın, F. (1979). SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(03.04), 115-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001022
AMA Akın F. SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(03.04):115-125. doi:10.1501/Vetfak_0000001022
Chicago Akın, Faruk. “SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 03.04 (Ocak 1979): 115-25. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001022.
EndNote Akın F (01 Ocak 1979) SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 03.04 115–125.
IEEE F. Akın, “SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 03.04, ss. 115–125, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000001022.
ISNAD Akın, Faruk. “SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/03.04 (Ocak 1979), 115-125. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001022.
JAMA Akın F. SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26:115–125.
MLA Akın, Faruk. “SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 03.04, 1979, ss. 115-2, doi:10.1501/Vetfak_0000001022.
Vancouver Akın F. SIĞIRLARDA YABANCI CİSİMLERDEN İLERİ GELEN RETİCULUM FİSTÜLLERİ VE BUNLARIN SAĞITIMLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(03.04):115-2.