Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 14 - 29, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001018

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 14 - 29, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001018

Öz

Bu çalıçmada, 3 devlet kurumumuzda (Karacabey Harası, çifteler Harası, ve Lalahan Zootekni Areştırma ETtstitüsü) bir yıl süre ile, periodik olarak mastitis taramaları yapılarak (California Mastiıis Test yöntemi
ile) infeksiyona neaen olan aerobik, anaerobik bakteriler, mikoplasma ve mantar türü mikroorganizmalar izole ve identifiye edildi; bunlara karşı etkili olan
antibiyotik ve fungusitler saptandı.
Muayene edilen süt ineklerinin % i 7 si California Mastilis Test'inde
pozitif reaksiyon verdi. 'Yapılan bakteriyolojik yoklamalar sonucu süt ö'rneklerinin % 88 .4 (I 92 )'den mastitislere neden olan patojenik etkenler izole edilmiştir.
Mastilislcre ~eden Olan Aerob AnaelOb ... 15
Bakteriyolajik yoklamalar sonunda izole edilen patojenik etkenlerin oranları
ise şöyledir: Staph. aureus % 3i .I., Str. agalactiae % 15 .I., E. coli % io 04-,
Candida albieans % 8.8., C. pyogenes % 8.3., Staph. epidermidis % 7.2.,
Ps. aeruginosa % 6 .7., Anaerobik koklar % 6 .2., Str. dysgalaetiae % 2 .6.,
Str. uberis % 2 .6., Ent. aerogenes % i .5., D. pneumoniae % i .0., Str.
faecalis % 0.5., Pr. ıulgaris % 3. 1., Gama hemolitik streptokoklar %
0.5., Difteroidier % o .5., Miks erJeksiyonlar % ro 04-
Ortalama CA1T test skorları ile laktasyon sayısı arasındaki ilişki incelendiğinde, infeksi.J'onların 7 ci 8 ci laktasyonlarda en üst düzeye ulaştığı saptandı. Sub-klinikal mastitislerin % i9-26 oranında süt kaybına neden oldukları tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları sırasındaki gözlemler dikkate alınarak injeksiyonun kontrolü için gerekli (inleinler belirlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Arda

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Arda, M. (1979). MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(03.04), 14-29. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001018
AMA Arda M. MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(03.04):14-29. doi:10.1501/Vetfak_0000001018
Chicago Arda, Mustafa. “MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 03.04 (Ocak 1979): 14-29. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001018.
EndNote Arda M (01 Ocak 1979) MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 03.04 14–29.
IEEE M. Arda, “MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 03.04, ss. 14–29, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000001018.
ISNAD Arda, Mustafa. “MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/03.04 (Ocak 1979), 14-29. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001018.
JAMA Arda M. MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26:14–29.
MLA Arda, Mustafa. “MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 03.04, 1979, ss. 14-29, doi:10.1501/Vetfak_0000001018.
Vancouver Arda M. MASTİTİSLERE NEDEN OLAN AEROB, ANAEROB, MİKOPLASMA VE MANTARLARIN İZOLASYONU, İDENTİFİKASYONU, BUNLARA KARŞI ETKİLİ OLAN ANTİBİYOTİK VE FUNGUSİTLERİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(03.04):14-29.