Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 277 - 286, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001012

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 277 - 286, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001012

Öz

: lnek sütünden fiğ olarak, pastörize edilerek ve pastörize süte starter ilave edilerek (S. cremoris % 95-98,. S. lactis % 2-5) yapılan salamura
beyaz peynirlerde, olgunlaşma süresince hijyen indeksi bazı mikroorganizmalarırt
sayıları septanmıştır.
Genel mikroorganizma sayıları i5 günlük pastörize süt peynirlerinde 1.5
X l091g, starter ilave edilmiş pastö'rize süt peynirIerinde 1.8 X ıo9
lg, fiğ süt
peynirIerinde 8.8 X ıo91g iken 90 günlük peynirlerde sırasryla 1.0 X l08
1g,
8.8 X ıo'
lg ve 1.1 X 1081g olarak bulunmuştur.
Aynı sıra dahilinde koliform bakteri sayısı 15 güıdük pe.;ınirlerde 3.5 X
ıos 19, 3.3 X l04
1g, 8.3 X ıos 19, 90 günlük peynirlerde 2.6 X l04
1g, 4.0
X 102 19, 7.5 X ı041g,. strifilokok'ların sayıları 15 günlük peyıtirlerde 2.5
X ıoSlg, 3.5 X l041g, 8.0 X ıoS
19,. go günlük peynirlerde 3.0 X ı03
1g,
1.5 X ıo3
lg, 4.2 X 104
19,. maya ve küj sayıları i5 günlük peynirlerde 1.5
X ı031g, 9.0 X ı031g, 1.i X ı04
1g,. 90 günlük peynirlerde 5.0 X 103
19,
2.0 X ı031g ve 1.5 X ı031g olarak saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ergün Özalp

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Özalp, E. (1979). İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(03.04), 277-286. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001012
AMA Özalp E. İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(03.04):277-286. doi:10.1501/Vetfak_0000001012
Chicago Özalp, Ergün. “İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 03.04 (Ocak 1979): 277-86. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001012.
EndNote Özalp E (01 Ocak 1979) İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 03.04 277–286.
IEEE E. Özalp, “İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 03.04, ss. 277–286, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000001012.
ISNAD Özalp, Ergün. “İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/03.04 (Ocak 1979), 277-286. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001012.
JAMA Özalp E. İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26:277–286.
MLA Özalp, Ergün. “İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 03.04, 1979, ss. 277-86, doi:10.1501/Vetfak_0000001012.
Vancouver Özalp E. İNEK SÜTÜ İLE YAPILAN SALAMURA BEYAZ PEYNİRLERDE HİJYEN İNDEKSİ BAZI MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(03.04):277-86.