Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 171 - 176, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001028

Öz

Bu çalışıneda Akderıizde Antd)ıa-İskenderun Köifeder iarasındaki
avlanma bMgelerinden dın(~n ve io tür bclık ile karidesten oluşan toplam 349
adet niimunede total cıve ve orgcnik cıva biü:şi/ji m:.idüleri arqtırıldı. Nisan1976 ile Subct- 1978 döneminde clııwn tüm nüınuneıerdeki m:.idii raf!uıntı
oranı tote! cıva % 100, metilmerküri % i00 ve etilmerküri % 6 ı.6'dır. Balık türlerirıde hesap/enan ortalama totcl cıva rezidü değerlerine gô'reyılan balıkları en faZı(!, kirlenmiş olarek (0.592 p.p.m.) bulundu. Bunu, sırasıyla meran-karcgô'z-sinagrit-izmcrit (0.498 p.p.m.), tekir-barhunya (0.435 p.p.m.),
lahoz (0.296 p.p.m.), Çipura (0.267 p.p.m.), kdal (0.158 p,p.m.) ve karides (0.145 p.p.m.)'in izlediği ort{iv1açıktı. Tüm analiz nümunelerinin total
cıva rezidü değerleri genel ortclamesı 0.345 p.p.m. ve organik cıva bileşikleri
rezidü değerleri genel ortcleması da 0.3 Lo p.p.m. olarak hesaplandı.
Ancliz sonuçları ve bilimsel verilere dayanılarak varılan sonuca gô're:
rıümunelerde saptanan kirlilik derecesi, doğal denge ve halk sağlığında yol açabileceği olumsuz etkileri yönürıden {nemli sayılabilecek boyutlarda bulondu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 171 - 176, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001028

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1979). TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(03.04), 171-176. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001028
AMA Şanlı Y. TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(03.04):171-176. doi:10.1501/Vetfak_0000001028
Chicago Şanlı, Yusuf. “TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 03.04 (Ocak 1979): 171-76. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001028.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1979) TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 03.04 171–176.
IEEE Y. Şanlı, “TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 03.04, ss. 171–176, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000001028.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/03.04 (Ocak 1979), 171-176. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001028.
JAMA Şanlı Y. TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26:171–176.
MLA Şanlı, Yusuf. “TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 03.04, 1979, ss. 171-6, doi:10.1501/Vetfak_0000001028.
Vancouver Şanlı Y. TÜRKİYE’NİN AKDENİZ SAHİLLERİNDE AVLANAN, KIYILARIMIZA BAĞIMLI EKONOMİK BAZI BALIK TÜRLERİ İLE KARİDESLERDE TOTAL CIVA VE ORGANİK CIVA BİLEŞİKLERİ REZİDÜ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(03.04):171-6.