Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000897

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVŞANLARDAN tZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000897

Öz

Hastalıklı tavşanlardan sağlanan ı37 materyalin laborctuvarımıda yapılan bakteriyolojik muayerıe sonucu 24 P. multocida suşunun i;:;olasyon ve identifikasyonu yapılmıştır. İzole edilen suşların serolojik identifikasyonu için serotiplerin ta)'in eoilmesiııde passif Iıemagglutina.ryon testi kıdlanılmıştır.
Bu test ile 24 P. multocida suşundan 20 sinin serotip-A, 2 siTıin ise serotıp-D olduğu saptanmıştır. 2 suş ise b:ı me:odla ~iplendirilememiştir. Testin
,yapılışında tavşarılarda hazırlanmış tip spesifik immun serumler kullanılmış
ve sensibili;:;e eritrositler, izole suşların her biri"den hazırlanan spesifik kcpsüler antijenler ile adsorbe edilerek hazırlanmıştır. Aşı cer..emelerindeformültü,
alumiTt)'um hidroksitli, saponinli ve bentonitli r.şıtar kullanılmış ve tavşanlardan birer o)' ara ile alırıan kan serumlarından çabuk Ilim agglutinaSY0Tıu ve
passif hemagglutinasyonla antikor seviyeleri tespit edilmi.ştir. Aşılı tavşanlar
4 a)' sonra eprüve edilmişler ve bentonitti aşı ile alumin)'um hidroksitli aşıların tavşanlarda % ı00 bir bağışıklık sağladıkları saptanmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nejat Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayımlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Aydın, N. (1980). TAVŞANLARDAN tZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000897
AMA Aydın N. TAVŞANLARDAN tZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1980;27(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000897
Chicago Aydın, Nejat. “TAVŞANLARDAN TZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27, sy. 01.02 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000897.
EndNote Aydın N (01 Ocak 1980) TAVŞANLARDAN tZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 01.02
IEEE N. Aydın, “TAVŞANLARDAN tZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 27, sy. 01.02, 1980, doi: 10.1501/Vetfak_0000000897.
ISNAD Aydın, Nejat. “TAVŞANLARDAN TZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27/01.02 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000897.
JAMA Aydın N. TAVŞANLARDAN tZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27. doi:10.1501/Vetfak_0000000897.
MLA Aydın, Nejat. “TAVŞANLARDAN TZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sy. 01.02, 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000897.
Vancouver Aydın N. TAVŞANLARDAN tZOLE EDİLEN PASTEURELLA MULTOctDA SUŞLARININ SEROTİPLERİ VE ETKİLİ BİR AŞı HAZıRLANMASı ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27(01.02).