Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000841

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ'NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA'SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000841

Öz

Anakara yiiresinden canlı olarak sağlanan ortalama iki yaşındaki
tavuk, horoz, erkek ve dişi hindinin herbirinden io ar adet olmak üzere toplam
40 adet adı geçen kanatlı hayvanın gl. thyreoidea ve gl. parathyreoidea'sı karşılaştırmalı makro-anatomik ve subgros olarak incelenmiş ve çeşitli ölçüleri ile
birlikte aşağıda belirtilen başlıca özellikleri saptanmıştır.
i- Gl. thyreoidea ve gl. parathyreoidea her iki kanatlı türünde de a.
subclavia ile a. carotis communis'in oluşturduğu damar açısı içersinde yer almış olup lateral kenan blijlunca v. jugularis' e sıkıca yapışmıştır.
2- Gl. tlzyreoidea'nın ren,l!,i her iki türde de kahverengi kırmızı, şekli
ise çok kere Ol;al bazen iğ biçiminde bulunmuştur.
3- Gl. tlzyreoidea'nın ağırlığı dexter ve sinister olarak ortalama tavukta
108 (~) - 155 (S) mgr., horozda lOg (~) - 78 (S) mgr., dişi hindide
g6 (~) - 88 (S) mgr., erkek hindide 135 (~) - 82 (S) mgr. olarak göZlenmiçtir.
4- Gl. parathyreoidea, gl. tlzyreoidea'nın caudal kutbunda bu bölgeye ve
ayrıca birbirlerine sıkıca yapışık, düzgün olmayan küre şeklinde iki lob' dan
oluşmuş olup bu lob' lardan eranial olanı caudal olanına oranla daha büyük ve
renkleri de gl. thyreoidea'nınkinden fark edilecek derecede daha açık ve sütlü
kahve olara~ saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin Taşbaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayımlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Taşbaş, M. (1980). EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000841
AMA Taşbaş M. EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1980;27(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000841
Chicago Taşbaş, Metin. “EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27, sy. 03.04 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000841.
EndNote Taşbaş M (01 Ocak 1980) EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 03.04
IEEE M. Taşbaş, “EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 27, sy. 03.04, 1980, doi: 10.1501/Vetfak_0000000841.
ISNAD Taşbaş, Metin. “EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27/03.04 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000841.
JAMA Taşbaş M. EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27. doi:10.1501/Vetfak_0000000841.
MLA Taşbaş, Metin. “EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sy. 03.04, 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000841.
Vancouver Taşbaş M. EVCİL KANATLILARDAN TAVUK-HOROZ (GALLUS DOMESTİCUS) VE HİNDİ’NİN (MELEAGRİS GALLOPAVO) GLANDULA THYREOİDEA VE GLANDULA PARATHYREOİDEA’SI ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK VE SUBGROS ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27(03.04).