Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000849

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA'NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000849

Öz

Bu çalışmada köpeğin a. prostatica' sının genel sc.yri ve dallanma
durumu ile prostata' sının arteriel vaskularizaS)'olııl incelendi. Bu çalışma için
ergin yaşta 8 adet erkek köpek kullanıldı.
Köpekte prostata'nın ana kan kaynağı, m. levator ani 'nin 'başlangıcı
yakınında, a. pudenda interna' dan çıkan a. prostatica' dır. Buıııınla beraber bu
vaskularizasyona a. vesicalis caudalis'in ramus urethralis adındaki kolu ile, a. pudenda interna' dan başlangıç alan a. uretlıralis de katılmaktadır. A. vesicalis
caudalis'in kolu olan ramus urethralis'in prostata ile, prostata tarafından sarılmış olan urethra kesimine gittiği ve a. prostatica'nın bir kolu ile anastomose
olduğu saptanmıştır. Ayrıca a. pudenda interna'nın kolu olan a. uret!ıralis'in,
uretlıra üzerinde verdiği bir kolunun, a. prostatica'nın son kollarından biriJ"e
anastomose olduğu saptanmıştır.
Çalışmada bundan başka a. prostatica'nın kolu olan a. rectalis media'nın
a. rectalis cranialis ve a. rectalis caudalis' le anastomose olması nedeniyle, dolaylı da olsa prostatik arterle adı geçen damarlar arasında bir ilişkinin olduğu
saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nejdet Dursun

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayımlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Dursun, N. (1980). KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000849
AMA Dursun N. KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1980;27(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000849
Chicago Dursun, Nejdet. “KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27, sy. 03.04 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000849.
EndNote Dursun N (01 Ocak 1980) KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 03.04
IEEE N. Dursun, “KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 27, sy. 03.04, 1980, doi: 10.1501/Vetfak_0000000849.
ISNAD Dursun, Nejdet. “KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27/03.04 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000849.
JAMA Dursun N. KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27. doi:10.1501/Vetfak_0000000849.
MLA Dursun, Nejdet. “KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sy. 03.04, 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000849.
Vancouver Dursun N. KÖPEKTE A. PROSTATİCA VE PROSTATA’NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU ÜZERİNDE ANATOMİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27(03.04).