Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000856

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000856

Öz

Klinik olarak septicaemia neonatorum teşhisi konan )!eni doğmuş
(bir haftadan küçük )!aşta) buzağılardan izole edilen 1°4 E. coli suşunun biyokimyasal, enterotoksiJenik, antibiyotiklae duyarlılık ve li<.ojenik rizellikleri
ile bulaşıcı tip plasmid taşıyıp taşımadıkları incelendi.
İncelenen E. coli suşları birkaç ayrıcalık ile mikroorgaııi<.ma için tipik
olan biyokimyasal özellikleri gösterdiler.
Tavşan ince barsak lup yöntemi ile yapılan enterotoksijenile analizlerinde
incelenen suşlardan % 61.4' nün enterotoksijenik oldu/lu saptandı.
Disk difüqon yiintemi ile incelenen i01 E. coli su.şunun hepsi anıihiyoıi/dere çoğul dirençlilik ô'zelliği gösterdiler. Suşların % i00'ii penicillin ve
lincomycin'e, % gO.3'ü erytromycin'e ,% 78.9'u ampicillin'e, % 77'si rifamycin'e, % 73'ii tetracyc!in'e dirençli bulundu.
Konjugasyon deneyleri ile bulaçıcı tip plasmid aktarma yetenekleri iııcelenen 85 E. coli suşundan i 3 tanesinin bu özelliğe sahip olduğu sajJtandı.
İ:::ole ve identifiye edilen E. coli suşlarının % 12. 5' nin lizojenik kareklerde olduğu saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ersin İSTANBULLUOĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayınlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd838097, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1980}, volume = {27}, number = {03.04}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000856}, title = {SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER}, key = {cite}, author = {İstanbulluoğlu, Ersin} }
APA İstanbulluoğlu, E. (1980). SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 27 (03.04) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000856
MLA İstanbulluoğlu, E. "SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 (1980 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59919/838097>
Chicago İstanbulluoğlu, E. "SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 (1980 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER AU - Ersinİstanbulluoğlu Y1 - 1980 PY - 1980 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000856 DO - 10.1501/Vetfak_0000000856 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 27 IS - 03.04 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000856 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000856 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER %A Ersin İstanbulluoğlu %T SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER %D 1980 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 27 %N 03.04 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000856 %U 10.1501/Vetfak_0000000856
ISNAD İstanbulluoğlu, Ersin . "SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 / 03.04 (Ocak 1980): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000856
AMA İstanbulluoğlu E. SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980; 27(03.04): 0-0.
Vancouver İstanbulluoğlu E. SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1980; 27(03.04): 0-0.
IEEE E. İstanbulluoğlu , "SEPTİCAEMİA NEONATORUM'LU BUZAĞILARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİSUŞLARININ BİYOKİMYASAL, ENTEROTOKSİJENİK, ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK, PLASMİD TAŞIMA VE LİZOJENİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sayı. 03.04, ss. 0-0, Oca. 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000856