Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1981, Cilt: 28 Sayı: 01.04, 0 - 0, 01.01.1981
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000919

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1981, Cilt: 28 Sayı: 01.04, 0 - 0, 01.01.1981
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000919

Öz

Paramphistomum cervi ile yapayolarak enfekte edilen i- 1,5
.yaşlı akkaraman koyunlarında, bu parazitin teşhisi, indirekt floresan aUikor
(lFA T) ve indirekt immunoperoksidaz (ELISA) testleri iıe karşı.aştıımtıı
olarak araştırılmıştır.
Bu amaçla, üçer hayvanlık dört gruba ayrılan koyunlardan, I. gruba
5°00, 2. gruba 10.000 ve 3. gruba da 15.000 adet P.c.ervi metaserkeri
B'J. amaçla, üçer hayvanlık dö'rt gmba ayrılan koyunlardan, i. gntba
5000, 2. gruba 10.000 ve 3. gruba da 15.000 adet P.cervi wtaserkeri verilmiş
son grup ise kontrololarak bırakılmıştır.
Enfeksiyondan sonra her iki test ile yapılon serolojik yoklamalarda lFA T
/' testi ile en erken, i. ve 2. gruplarda 14. günde, 3. grupta 18. günde ve ELlSA
testi ile tüm gruplarda i8. günde antikor tesbit edilmiştir.
Değişik so..yıda metaserkerle enftfkte gruplar arasında arıtikor ilüzeyi )'öT.ünden belirgin farklılıklar görülmemiş ancak, 15.000 metaserkerle enfekte
grupta lFAT tôstinde diğer gruplara oranla daha yüksek bir antikor düzl')'i
saptanmıştır.
Prepatel1t süre sonunda enfekte koyunlar sağıtılmış Vf iki ay süre ile testlere
devam edilmiştir. Sağıtımı ideymk ('llfekte hayvanlarda, lFA T testi ar.tikor
titrelerinde giderek düşme görülmüş ve i. grupta 4°., 2 ı'e 3 gruplarda içe 20.
günden itibaren tôşhis içiıı)'etf'rli olmayacak düzeylerde oldukları belirlt!l1miştir.
EL/SA testi f.ir.tikor titreleri ise, her üç grupta da prepatent pf"rycdcı oranla
oldukça düşük diizeylerde seyretmiştir.
Kadrol gnln.. koyunlarında her iki tr'sf.:de düşük sulaı;dırmalarda )'ülcsek
oranlarda )'aT,lış pozitif reaksiy01ılarır. .~öriilmısi ve genel olarak Iiim den~yler
süresince ontikor titrelerinin )lüksek düzeylere erişememesi gibi nedenlerle hn
iki testin de Paramphistomum cervi enfeksiyonlarının teşhisinde hassas ve güvenilir olmadıkları kanısına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Metin ALBAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1981
Yayınlandığı Sayı Yıl 1981Cilt: 28 Sayı: 01.04

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd838145, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1981}, volume = {28}, number = {01.04}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000919}, title = {KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR}, key = {cite}, author = {Albay, Metin} }
APA Albay, M. (1981). KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 28 (01.04) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000919
MLA Albay, M. "KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28 (1981 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59920/838145>
Chicago Albay, M. "KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28 (1981 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AU - MetinAlbay Y1 - 1981 PY - 1981 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000919 DO - 10.1501/Vetfak_0000000919 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 28 IS - 01.04 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000919 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000919 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %A Metin Albay %T KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR %D 1981 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 28 %N 01.04 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000919 %U 10.1501/Vetfak_0000000919
ISNAD Albay, Metin . "KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 28 / 01.04 (Ocak 1981): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000919
AMA Albay M. KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1981; 28(01.04): 0-0.
Vancouver Albay M. KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1981; 28(01.04): 0-0.
IEEE M. Albay , "KOYUNLARDAKİ PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK, 1790 ENFEKSİYONUNUN İMMUNOPEROKSİDAZ VE İNDİREKT FLORESAN ANTİKOR TEKNİKLERİYLE KARŞILAŞ. TIRMALI TEŞHİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 28, sayı. 01.04, ss. 0-0, Oca. 1981, doi:10.1501/Vetfak_0000000919